Obchodná verejná súťaž na prenájom parkovacích plôch v centrálnej mestskej zóne

Obchodná verejná súťaž na prenájom parkovacích plôch v centrálnej mestskej zóne

Mesto Košice v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 81 Štatútu mesta Košice, so zreteľom na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 333 zo dňa 12. 12. 2023, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh za účelom prenájmu najviac 30 parkovacích plôch v lokalite A (centrálnej mestskej zóne) zóny regulovaného parkovania.

Termín na predkladanie súťažných návrhov je do utorka 9. júla 2024 do 10,00 hod.

Súťažné podmienky a ďalšie súvisiace dokumeny sú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Košice: https://www.kosice.sk/clanok/obchodna-verejna-sutaz-prenajom-parkovacich-ploch-v-centralnej-mestskej-zone-vyhlasenie-sutaze-

Zdroj: mesto Košice

Foto (ilustr.): mesto Košice

Odporúčame

TOP články