Neslávny koniec legendárneho Impiku

Neslávny koniec legendárneho Impiku

Ďalšou kultovou stavbou na Mlynskej ulici, ktorej sa venujeme v našom seriáli, je nepochybne budova bývalého hotelu Imperiál.

Na terajšej adrese Mlynská ulica číslo 16 stála v polovici 18. storočia budova, ktorá patrila ostrihomskej arcikapitule. Okolo roku 1880 postavili na tomto mieste činžiak zvaný ako Berkovičov dom, s kaviarňou na prízemí, ktorá dostala názov po nájomcovi E. Germanovi. V roku 1893 ju prevzal nový majteľ a po ďalšej zmene majiteľa, ktorým sa stal J. Kálmán, tu v roku 1906 otvorili hotel „Otthon“ (Domov). V období I. Československej republiky k hotelu pristavali štvorpodlažnú časť na Hrnčiarskej ulici. Povojnové generácie ho už potom poznali pod menom „Imperiál“.
Hotel po roku 1945 prevzali starí majitelia. Spoločníci J. Rohlena a J. Minárik boli čašníkmi, mali dlhoročnú prax a okrem toho boli aj príbuzní. Hotel od začiatku vynikal kvalitnými službami, odbornosťou a ochotnou obsluhou. Po znárodnení v roku 1948 ho prevzali Slovenské hotely, národný podnik Bratislava, pôvodných majiteľov však ponechali ako vedúcich.
V roku 1953 hotel prevzali Reštaurácie a jedálne Košice. Pre nevyhovujúce stropy došlo v roku 1960 k zastaveniu prevádzky a k rekonštrukcii celého objektu. Koncom roka 1963 sa stal hotel Imperiál súčasťou podniku Interhotel Košice a premenovali ho na hotel Slovan. V tom období bolo totiž rozhodnuté o asanovaní starého hotela Slovan – bývalého Schalkházu. Vtedy došlo k úprave vstupnej haly a recepcie, aby zodpovedali kritériám hotelov medzinárodnej úrovne.
Nie náhodou prinášame aj historický záber z interiéru hotela – denného baru. Bývalo to noblesné, vychýrené miesto. V „Impiku“ sa schádzali „čistokrvní“ Košičania, „zlatá mládež“, neskôr aj rôzne klany, záujmové skupiny, ale aj umelci, novinári, herci a ďalší „kaviarenskí povaľači“, bolo to hniezdo košických bohémov. V určitý deň, v určitý čas, ste sa mohli staviť, že v Impiku stretnete toho a tých, koho ste stretnúť chceli…
V 90. rokoch minulého storočia bola budova vydražená, Istrobanka v nej zriadila svoju pobočku. V súčasnosti pôsobí v priestoroch ČSOB, v zadnej časti pôsobia rôzne podnikateľské subjekty.
Škoda, že táto budova nepokračovala vo svojom pôvodnom poslaní. „Impik“ bol totiž miestom s neuveriteľným duchom a silnou tradíciou.


Ľudovít Korotnoky

Odporúčame

TOP články