Napíšte list – potešte srdce seniora

Napíšte list – potešte srdce seniora

Počas mesiaca úcty k starším prichádza Knižnica pre mládež mesta Košice s krásnym posolstvom a výzvou pre mladých. Aj tento rok chce upriamiť pozornosť verejnosti na sociálnu izoláciu a osamelosť seniorov. Knižnica sa rozhodla potešiť ich listami, ktoré v rámci výzvy Napíš list – poteš srdce napíšu čitatelia knižnice.

Listami od čitateľov sa knižnica pokúsi rozveseliť a potešiť seniorov v sociálnych zariadeniach mesta Košice. Listy, ktoré čitatelia napíšu poputujú do troch zariadení: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, ARCUS – Špecializované zariadenie pre seniorov, Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho.

V roku 2020 odovzdala knižnica seniorom 700 ručne písaných, v prevažnej miere detských, pozdravov. Minulý ročník – 2021 bol ešte úspešnejší, kedy listov bolo skoro 950. Knižničná výzva Napíš list – poteš srdce prebieha do konca októbra 2022.

Ako uviedla riaditeľka knižnice Kamila Prextová doručené listy opäť spravodlivo rozdelia a odovzdajú ich adresátom – seniorom začiatkom novembra. Zámerom je vyvolať u mladých povedomie spolupatričnosti a úcty k starším. Po predchádzajúcich skúsenostiach knižnica už vie, že starkých potešia listy písané aj kreslené alebo inak graficky spracované. Hlavne nech sú veselé, svieže a úprimné.

Podmienky a odporúčania: 

– Listy písané rukou
– Pestré farby, milé oslovenia, láskavé slová
– Kto ešte nevie písať, môže list aj nakresliť 
– Listov môže byť v neobmedzenom množstve
– Vyhýbať sa smutným témam, politike, náboženstvu
– Listy zabaliť a poslať poštou, alebo ich odniesť do niektorej z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice.
– Termín doručenia do 30. októbra 2022

Poštová adresa:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 Košice

Okrem listov pripravuje knižnica počas októbra aj ďalšie podujatia:
– 20. október 2022: Jesenný pozdrav seniorom, Kultúrne stredisko sídlisko Ťahanovce
– 25. október 2022: Slová, ktoré pohladia, DSS – Domko
– výstava ručných prác seniorov, pobočka LitPark – pripravuje sa

(LS)

Foto (ilustr.): Pexels

Odporúčame

TOP články