Námestie Jána Mathého plánujú revitalizovať

Námestie Jána Mathého plánujú revitalizovať

Obyvatelia mestskej časti Sever sa v utorok 23. mája mali možnosť zapojiť do pútavej diskusie o revitalizácii Námestia Jána Mathého. Na stretnutí mohli „Severania“ diskutovať s námestníkom primátora mesta Košice Marcel Gibóda, hlavným architektom mesta Petrom Kroppom, architektkou Kristínou Horvátovou, starostom mestskej časti Košice Sever Františkom Ténaiom či poslancami mesta a mestskej časti Sever o zmenách a doplnení funkčných prvkov na námestí.

Mestská časť Sever spoločne s Útvarom hlavného architekta vytvorila osem panelov, medzi ktorými je aj prezentácia možných projektov. Námestie si už len z hľadiska svojej architektonickej, urbanistickej, historickej a umeleckej hodnoty vyžaduje prístup v podobe súťaže, pričom je dôležitá participácia obyvateľov. Intervencie, teda zásahy do súčasnej podoby a fungovania námestia, by mali mať podobu jednoduchých zásahov. Pôjde o drobné postupne realizované projekty, ktoré spríjemnia prostredie a dokážu sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám. Cieľom intervencií je transformovať námestie na miesto príjemné pre obyvateľov, kde sa bude kumulovať verejný život.

Viceprimátor mesta Marcel Gibóda zdôraznil, že cieľom je participácia obyvateľov a postupné budovanie vzájomného vzťahu obyvateľov s námestím: „Práve takýmito projektmi rozbiehame lepšiu diskusiu s verejnosťou pri tvorbe verejných priestranstiev, ktorej výsledkom sú názory, ako aj obrazy toho, čo by si obyvatelia predstavovali pri zmenách v rámci území. Zároveň ide aj o jednu z aktivít projektu Košice 2.0, do ktorého bude zapojené napríklad aj Mobilné mestské laboratórium MUL.“

Kompozíciu a výtvarný výraz námestia ovplyvnil akad. sochár Ján Mathé, ktorého súsošie Odpočívajúca rodina V z mušľového bulharského vápenca je umiestnené vo fontáne na námestí. Juhozápadnú fasádu OD zdobí geometrický reliéf Súvislosti z pohľadového betónu. Po Jánovi Mathém, významnom sochárovi a veľkej osobnosti Košíc, bolo námestie Nádeje na znak úcty premenované na Námestie Jána Mathého, a to 19. januára 2013, ako súčasť programu otváracieho ceremoniálu projektu Košice 2013, za prítomnosti jeho manželky Evy Mathéovej.

(LS)

Foto: MKE

Odporúčame

TOP články