Námestie Jána Mathého dostalo nový prvotný nádych

Námestie Jána Mathého dostalo nový prvotný nádych

Odborný projekt, ktorý v závere minulého týždňa spustil práce na 1. etape revitalizácie Námestia Jána Mathého pripravil Útvar hlavného architekta mesta Košice. V spolupráci s Mestskou časťou Sever pripravili návrh dočasnej intervencie, jej vizualizáciu a zámer obnovy námestia.

Cieľom intervencií, teda zásahov do súčasnej podoby a fungovania námestia, je transformovať ho na miesto príjemné pre obyvateľov, kde sa bude kumulovať verejný život. Prvý krok revitalizácie Námestia Jána Mathého môže prispieť k zútulneniu námestia a k zlepšeniu klimatických pomerov na ňom.

Aj preto pribudli na námestí Jána Mathého nové kvetináče, do ktorých pracovníci zo Správy mestskej zelene zasadili rôzne druhy stromov a trvaliek. V rámci prvého kroku revitalizácie pribudli na námestí aj nové lavičky.

Námestie Jána Mathého má bohatú architektonickú, urbanistickú, historickú a umeleckú hodnotu. Intervencie mali mať podobu jednoduchých, drobných zásahov a teda má ísť o malé, postupne realizované projekty, ktoré spríjemnia prostredie a dokážu sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám.

Mestská časť Sever realizovala ešte v septembri minulého roka stretnutie s obyvateľmi mestskej časti, kde sa v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Košice dohodli na možnosti revitalizácie tohto priestoru. Následne v máji tohto roka sa uskutočnila prezentácia vízie a obyvatelia mestskej časti Sever mali opäť možnosť zapojiť sa do pútavej diskusie o revitalizácii námestia, o zmenách a doplnení funkčných prvkov na námestí. Vízie samotných intervencií sú dodnes vystavené k nahliadnutiu priamo na námestí.

(LS)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články