Najväčšie MČ evidujú vyše 300 žiadostí o príspevok za ubytovanie odídenca

Mesto otvorí Klub pre ukrajinské matky a dve triedy výlučne pre ukrajinské deti

  Osem najväčších košických mestských častí (MČ) zaznamenalo do štvrtkového dopoludnia zhruba 300 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku za ubytovanie odídenca. Na základe doterajších údajov, Košičania prichýlili stovky utečencov z Ukrajiny, a to väčšinou vo svojich voľných bytoch. Mnohí však s nimi zdieľajú aj vlastnú domácnosť. Evidujú aj žiadosti od Ukrajincov, ktorí v Košiciach dlhodobo žijú a rozhodli sa ubytovať svojich krajanov.

      Miestne úrady uvedenú agendu prevažne zvládajú riešiť existujúcimi personálnymi kapacitami. Niektoré upravili aj stránkové hodiny.
      Viac ako 50 žiadostí evidovala k stredajšiemu večeru MČ Staré Mesto, kde s vybavovaním vypomáha jedna referentka na dohodu. Občanom sú k dispozícii do 20.00 h. Takisto viac ako 50 žiadostí evidovala vo štvrtok popoludní MČ Nad Jazerom. MČ Západ aj Sídlisko KVP potvrdili, že zaznamenali po 46 žiadostí o uvedený príspevok. Dopoludnia MČ Juh evidovala žiadosti celkovo od 40 oprávnených osôb na celkový počet 140 odídencov. Približne rovnaké počty sú aj v MČ Sever. MČ Dargovských hrdinov spracovala 20 žiadostí majiteľov nehnuteľností pre viac ako 50 ukrajinských rodín a MČ Sídlisko Ťahanovce 14.
      Takmer vo všetkých uvedených MČ ponúkli obyvatelia na ubytovanie svoje voľné byty. Výnimkou je MČ Nad jazerom, kde zhruba v rovnakom počte žijú Ukrajinci spolu s domácimi, a Sídlisko KVP, kde prevažne zdieľajú jednu domácnosť.
      Prednostka Sídliska Ťahanovce Beáta Zemková pripomenula, že dokumentácia k príspevku je často neúplná a ide tak o náročný proces na overovanie a čas. „Okrem toho sú to aj špecifické prípady, napríklad občania žijúci v zahraničí, kde nemáme ešte zodpovedané otázky, ako má byť overená relevantnosť zmluvy, kde čakáme vysvetlenie príslušného ministerstva,“ vysvetlila.
      Komplikácie v súvislosti so žiadosťami, respektíve zmluvami, potvrdil aj starosta MČ Sever František Ténai. Podľa neho viacerých odrádza byrokracia. „Často ich treba doplniť alebo opraviť. Niektorí žiadatelia sa vyjadrili, že zrejme sa už za týmto účelom nevrátia. Argumentovali tým, že Ukrajincov neubytovali preto, aby získali finančný príspevok,“ dodal.
      Vládny príspevok za ubytovanie môže prenajímateľ získať, ak je ubytovaná osoba odídencom, teda má štatút dočasného útočiska. Podmienkou je tiež uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Výška príspevku je sedem eur za noc v prípade odídenca nad 15 rokov, pri mladších osobách je polovičný. Príspevok sa má vyplácať cez obec. V Košiciach zastrešujú agendu súvisiacu s jeho poskytovaním MČ.

Zdroj: TASR

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články