Najväčší projekt využitia geotermálnej energie v strednej Európe bude v Košiciach

Košice by chceli až 80 percent tepla vyrábať z obnoviteľných zdrojov

12. júla 2023

Z využitia geotermálnej energie pre Košice sa stáva národná priorita. Rozhodla o tom dnes Komisia pri Monitorovacom výbore Programu Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu. Komisia schválila návrh ministra investícií Petra Balíka, aby projekt geotermálneho vrtu pri Ďurkove, ktorý má od roku 2026 do Košíc priniesť ekologické teplo, dostal status národného projektu.

V praxi to znamená, že pre národný projekt bude v najbližších týždňoch vyhlásená výzva z nových eurofondov. Na podporu geotermálnej energie a rozvodov tepla je z Fondu na spravodlivú transformáciu pre územie Košického kraja vyčlenených 56,1 milióna eur. O podporu sa bude uchádzať spoločnosť, ktorá projekt dlhodobo pripravuje – MH Teplárenský holding, a.s. (MH TH) za účasti partnera GEOTERM KOŠICE, a.s., ktorý je vlastníkom geotermálnych vrtov. Celkové náklady projektu sa odhadujú na takmer 88 miliónov eur.

So zámerom podporiť národný projekt Využitia geotermálnej energie v Košickej kotline z Fondu na spravodlivú transformáciu oboznámil minister investícií Peter Balík vládu minulý týždeň. „Tento unikátny projekt rieši akútny problém závislosti Slovenska na dovoze fosílnych palív a ich využívania v teplárenstve. Podporí využívanie obnoviteľných zdrojov energie, k čomu sme sa zaviazali ako člen Európskej únie v kontexte energetickej aj klimatickej krízy,“ uviedol minister Balík.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pripravuje projekt na podporu využitia geotermálneho potenciálu v Košickom kraji už takmer dva roky v spolupráci s ďalšími partnermi. „Dnes, keď ľudí trápia rastúce ceny energií, prichádzame s konkrétnym riešením, ktoré je strategické a ekologické. Výrazne obmedzíme spaľovanie fosílnych palív a domácnosti v Košiciach budú mať teplo z neďalekého geotermálneho vrtu. Slovensko musí vo väčšej miere využívať svoje prírodné energetické zdroje a posilňovať tak svoju energetickú sebestačnosť. Košický projekt ide presne v tomto duchu, aby ľudia mali stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla,“ zdôraznil minister Balík.

„O geotermálnom zdroji pri Košiciach vieme už viac ako dve desaťročia, no žiaľ až doteraz sme nedokázali využiť jeho potenciál. Preto bolo pre mňa absolútnou prioritou, aby sa projekt zelenej a udržateľnej energie stal realitou. Dnes sme k naplneniu nášho sna o ekologickom teple pre naše mesto bližšie ako kedykoľvek predtým. Košice sa stávajú slovenským lídrom vo využívaní geotermálnej energie, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí boli ochotní načúvať, diskutovať a nakoniec aj konať,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Vďaka geotermálnemu zdroju, ktorý má potenciál byť najväčším na Slovensku, by mohol celkový podiel obnoviteľnej energie na výrobe tepla pre Košice dosiahnuť  42 % a pokryť spotrebu tepla pre 171 000 odberateľov. Projekt pritom vytvára do budúcnosti základné predpoklady pre to, aby polovica celkovej výroby tepla pre druhé najväčšie mesto Slovenska pochádzala z geotermálnej energie. Zároveň sa zníži spotreba fosílnych palív (uhlia a plynu) v teplárni, čím sa následne až o 54 000 ton ročne znížia jej emisie CO₂. Projekt počíta aj s následným využitím zvyškového tepla na poľnohospodárske, rekreačné a ďalšie účely v obciach pozdĺž 15-kilometrovej trasy teplovodu, od lokality pri obci Ďurkov až do Košíc.

„Najväčší geotermálny projekt v strednej Európe dnes dostal zelenú k svojej realizácii. Schválením zámeru národného projektu môže byť výstavba geotermálneho strediska a 15-kilometrového horúcovodného napájača finančne podporená z Fondu na spravodlivú transformáciu. Vďaka tomuto rozhodnutiu bude teplo z geotermálneho zdroja možné dodávať do Košíc už v roku 2026,“ povedal Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ teplárenskej spoločnosti MH TH.

„Tento projekt má potenciál byť najvýznamnejším projektom využívania geotermálnej energie pre vykurovanie v rámci Slovenska. Veríme, že v spolupráci s MH TH sa nám podarí od začiatku roka 2026 spustiť do prevádzky dodávku geotermálneho tepla do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach v objeme 65 GWh ročne, čo by malo stúpnuť až na 175 GWh v roku 2030 a potenciálne s výhľadom až do 325 GWh tepla ročne v roku 2035, v prípade, že prvá fáza projektu bude úspešná,“ uviedol Roland Karkó, predseda predstavenstva GEOTERM KOŠICE, a.s..

Fond na spravodlivú transformáciu je súčasťou Programu Slovensko a slúži na pomoc transformujúcim sa regiónom pri prechode k zelenšej ekonomike. Z celkovej sumy 441 miliónov eur pôjde takmer 159 miliónov do oprávnených okresov v rámci Košického kraja, viac ako 56 miliónov do oprávnených okresov v Banskobystrickom kraji a takmer 226 miliónov na hornú Nitru.

Odporúčame

TOP články