Denný tábor Univerzita bez hraníc pripravil program pre desiatky detí

Denný tábor Univerzita bez hraníc pripravil program pre desiatky detí

12: júla 2023

Denný detský tábor Univerzita bez hraníc sa v pondelok začal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Určený je pre žiakov piateho a šiesteho ročníka základných škôl.

UPJŠ organizuje tábor počas letných prázdnin už trinástykrát. „V tomto roku bude od pondelka do piatka (14. 7.) na univerzite študovať 46 detí,“ informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Do tohtoročného tábora prijali aj po dve deti z košického Centra pre deti a rodiny na Uralskej ulici a z Centra pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi. „Je veľmi dôležité, aby sa do programu a kolektívu účastníkov Univerzity bez hraníc zapojili aj deti z centier pre deti a rodiny, čím sa im snažíme ukázať, že štúdium má zmysel pre ich budúcnosť a každý má právo na vzdelanie bez ohľadu na jeho pôvod, vek, pohlavie, rodinné zázemie, náboženské a politické presvedčenie a iné faktory,“ priblížila prorektorka UPJŠ pre marketing a vzťahy s verejnosťou Regina Hučková.

Program tábora pripravili na všetkých piatich fakultách univerzity – lekárskej, právnickej, filozofickej, prírodovedeckej a na fakulte verejnej správy. Účastníkom vedenie univerzity slávnostne odovzdá diplomy na promóciách za prítomnosti ich rodičov a ďalších členov rodiny. Vzdelávací program je podľa hovorkyne UPJŠ vyvážený športovými aktivitami, ktoré pre deti pripravili pedagógovia a študenti z ústavu telesnej výchovy a športu.

Cieľom Univerzity bez hraníc je hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí. „Vzbudzovať v deťoch túžbu po poznaní, viesť ich ku kritickému mysleniu a otvorenej slobodnej diskusii je to, čo nás na tomto projekte teší a motivuje najviac,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Zdroj:TASR, TelKE

Odporúčame

TOP články