Najlepšou školou ZŠ Staničná v Košiciach

Najlepšou školou ZŠ Staničná v Košiciach

Najlepšie hodnotenou základnou školou je Základná škola (ZŠ) na Staničnej ulici v mestskej časti Košice -Juh. Najlepšie hodnotenou strednou odbornou školou (SOŠ) je Stredná priemyselná školy (SPŠ) elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove. V kategórii gymnáziá sa najlepšie umiestnilo Gymnázium Jura Hronca (GJH) v bratislavskom Ružinove. Informoval o tom Matej Tunega z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

      Druhou najlepšou ZŠ je podľa INEKO Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave. Za ňou nasleduje ZŠ na ulici Park Angelinum v košickej mestskej časti Staré mesto.
      Ako druhá najlepšia škola v kategórii SOŠ sa umiestnila Súkromná odborná škola v Poprade. Treťou je Obchodná akadémia na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach.
      V rebríčku INEKO nasleduje za Gymnáziom Jura Hronca v Bratislave Gymnázium na Poštovej ulici v Košice-Staré mesto a Gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline.
      Do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. Hodnotenie škôl odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, tvrdia analytici. Približujú, že v prípade ZŠ vstupujú do hodnotenia výsledky Testovania 9, Testovanie 5 a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva.
      Pri stredných odborných školách nahrádzajú Testovanie písomné maturity. Najvyššiu váhu však pri ich hodnotení má pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli, vysvetľuje INEKO. „Pri gymnáziách sa do úvahy berú tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné  zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy,“ hovoria analytici. Dodávajú, že pri všetkých školách sú posudzované údaje za posledné dostupné štyri školské roky.
      Keďže ministerstvo školstva minulý rok nezrealizovalo celoplošné Testovania a písomné maturity, do hodnotenia výsledkov žiakov škôl boli preto zahrnuté zvyšné dostupné údaje, uvádza inštitút. „Veríme, že ministerstvo školstva tento rok už neustúpi od realizácie celoplošných meraní (testovaní), ktoré sú dôležitým prvkom pre vyhodnocovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní. Zber týchto údajov je dôležitým prvkom spätnej väzby nielen pre samotné školy, ale aj pre žiakov a ich rodičov,“ konštatuje Tunega.

Zdroj: TASR

Foto: ZŠ Staničná

Odporúčame

TOP články