Na Verejnom cintoríne sa začalo s inovatívnou výsadbou stromov

Na Verejnom cintoríne sa začalo s inovatívnou výsadbou stromov

Na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici začala Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) s výsadbou stromov do špeciálneho modulárneho systému TreeParker. Vďaka podzemnému systému sa zabezpečí dostatočný priestor na rozvoj koreňovej sústavy pre vysadené dreviny v spevnených plochách.

V rámci revitalizácie vstupného priestoru Verejného cintorína pribudne na bývalej asfaltovej ploche spolu až 59 drevín. V piatok (28. 4.) sa začala výsadba prvých 29 stromov, ktoré budú vysadené do špeciálneho modulárneho systému TreeParker.

Tento systém má v Košiciach svoju premiéru. Podzemné bunky boli vybrané vďaka osvedčenými realizáciám zo západnej Európy. Vďaka nim budú mať stromy pod zemou dostatočný priestor na rozvoj koreňov napriek tomu, že na povrchu budú spevnené plochy v podobe ciest a chodníkov. Košice využívaním podobných riešení patria medzi priekopnícke mestá na Slovensku.

Priestor budú skrášľovať javory

Centrálna alej od vstupu na cintorín po hlavný kríž, bude tvorená štyrmi radmi javorov poľných odrody Elsrijk (Acer campestre „Elsrijk“). Dostatočné množstvo vody im zabezpečí kvapková závlaha inštalovaná do modulárneho systému. Voda využívaná na závlahu bude pochádzať z centrálnej zbernej nádrže, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu z okolitých spevnených plôch.

Stromy sú v systéme TreeParker kotvené podzemným systémom popruhov, vďaka čomu nie je nutné stromy dodatočne istiť proti vývratu tradičným kolovým kotvením.

Využitý systém rieši najväčší problém výsadby stromov v meste, ktorý je spojený s nedostatočným priestorom na rozvoj koreňovej sústavy kvôli blízkosti zhutnených a spevnených plôch.

Zdroj: SMSZ

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články