Mesto po 14 mesiacoch končí s prevádzkou Centra prvého kontaktu

Mesto po 14 mesiacoch končí s prevádzkou Centra prvého kontaktu

Pred 14 mesiacmi zriadilo Mesto Košice ako prvá slovenská samospráva na kúpalisku Červená hniezda Centrum prvého kontaktu (CPK). Odvtedy je jeho hlavnou úlohou pomoc ukrajinským utečencom, ktorí kvôli ruskej vojnovej agresii nedobrovoľne opúšťajú svoje obydlia.

CPK v nedeľu po 420 dňoch svojej prevádzky končí. Zástupcovia mesta dnes odovzdali všetkých 34 kontajnerov doteraz slúžiacich pre potreby tohto centra spoločnosti, ktorá ich vlastní.

Od 1. mája sa v zmysle Kontingenčného plánu SR na pomoc ukrajinským utečencom zmení na tzv. Tranzitné centrum. To už namiesto mesta bude prevádzkovať Okresný úrad v Košiciach, ktorý na seba prevezme aj riadenie centra. Mesto zároveň prenechalo novému prevádzkovateľovi do užívania aj podstatnú časť vybavenia CPK.

Dohovič verí, že nový prevádzkovateľ zachová porovnateľnú kvalitu a rozsah služieb

„S pomocou tým najzraniteľnejším sme začali ako prví a končíme ako poslední. Aj vďaka stovkám Košičanov, ktorí sa tu ako dobrovoľníci vystriedali, sa nám podarilo udržať prevádzku až doteraz. Cez naše centrum prešlo za ten čas takmer 90 000 utečencov, ktorým sme 24 hodín denne ponúkli pomoc vo forme núdzového ubytovania, stravy, integrácie a poskytli aj praktické rady pre život v našom meste. Veríme, že aj po prevzatí centra štátom, zostane zachovaná aspoň porovnateľná kvalita a rozsah služieb,“ skonštatoval splnomocnenec mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny Roman Dohovič s tým, že v posledných dňoch začali ich počty v metropole východu opätovne narastať.

Po skončení prevádzky Centra prvého kontaktu sústredí mesto Košice svoju pozornosť, energiu a personálne kapacity na pomoc nielen zhruba 6000 Ukrajincom, ktorí už v Košiciach žijú a pracujú. V rámci prehĺbenia prebiehajúcej spolupráce s medzinárodnými organizáciami plánuje pomoc aj ďalším sociálne odkázaným skupinám Košičanov ako sú napr. nízkopríjmové rodiny alebo seniori. O konkrétnych formách pomoci bude mesto v najbližšej dobe informovať.

Zdroj: DT

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články