Na Obrancov mieru zrevitalizujú zeleň. Pripravte sa na obmedzenia v parkovaní

Na Obrancov mieru zrevitalizujú zeleň. Pripravte sa na obmedzenia v parkovaní

Správa mestskej zelene (SMsZ) začína s revitalizáciou zelene na Obrancov mieru v mestskej časti Košice – Sever. V stredu, 8. 2. začne s výrubom inváznych a dožívajúcich drevín. Aj preto sa v tento deň pripravte na obmedzenia pri parkovaní.

SMsZ v lokalite rozmiestnila prenosné dopravné značenie a informačné vývesky. Kvôli výrubom bude potrebné obmedziť parkovanie v blízkosti drevín, ktoré bude SMsZ odstraňovať. Zároveň žiadajú vodičov o rešpektovanie značiek, aby nedošlo k ohrozeniu majetku a prípadnej asistencii mestskej polície.

Výrub budú realizovať na základe právoplatného rozhodnutia o výrube. Odstránia 15 inváznych javorovcov jaseňolistých a 13 ďalších drevín v zlom zdravotnom stave.

Nahradí ich 33 nových stromov, medzi ktorými budú javory, jasene, brestovce, borovice, ale aj muchovník, platan alebo magnólia. Pribudne tiež 184 krov, ktoré doplnia kostrovú zeleň. Projekt revitalizácie realizuje mesto Košice vďaka financiám získaným zo štrukturálnych fondov EÚ.

(SMsZ, CŠ)

Foto: SMSZ

Odporúčame

TOP články