Na košickej R2 vyrastie odpočívadlo Valaliky

Košický obchvat sa môže stavať, NDS podpísala zmluvu so zhotoviteľom

Na stavbe rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, druhý úsek, začína rásť aj odpočívadlo s názvom Valaliky. Jeho celková kapacita bude 125 odstavných plôch pre motorové vozidlá, počíta sa aj s priestorom na čerpaciu stanicu a objekt rýchleho občerstvenia. Informovala o tom v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

„Aktuálne realizujeme odhumusovanie pôdy a prekládky inžinierskych sietí. Následne budeme sanovať podložie a realizovať infraštruktúrne systémy, ako vodovodná prípojka, prípojky napätia. Plánujeme tiež realizáciu dažďovej a splaškovej kanalizácie, trafostanice a verejného osvetlenia,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Chýbať nebude ihrisko a oddychová zóna

Odpočívadlo na košickej R2 bude jednostranné a nachádzať sa bude v blízkosti obce Valaliky. Na rýchlostnú cestu sa napojí obojsmerne prostredníctvom samostatných križovatkových vetiev. Projekt počíta s kapacitou 70 odstavných plôch pre osobné vozidlá, desať pre autobusy, tri pre karavany a 42 pre nákladné vozidlá.

„Súčasťou odpočívadla budú aj plochy na odpočinok a detské ihrisko, chodníky a zeleň, oddychová zóna na aktívny aj pasívny oddych či priestor pre psov. Takisto sa počíta s územnou rezervou na čerpaciu stanicu aj so stojiskami pre alternatívne palivá či na nabíjanie elektromobilov. Rezervu nechávame aj na objekt rýchleho občerstvenia,“ priblížila ďalej hovorkyňa spoločnosti.

Zdroj: TASR

Foto (vizulizácia): Geodeticca

Odporúčame

TOP články