Myslava sa dočkala zmeny územného plánu

Myslava sa dočkala zmeny územného plánu

Jednou z najmenších mestských častí Košíc s približne 2 400 obyvateľmi je Myslava. V budúcnosti by sa mal ich počet niekoľkonásobne zvýšiť.


Minulý mesiac mestské zastupiteľstvo schválilo Návrh zmien a doplnkov územného plánu Myslavy. Ktoré pripomienky občanov a miestneho úradu boli v pláne zohľadnené? – opýtali sme sa starostky Ivety Šimkovej.

Dá sa povedať, že spoločne s ÚHA sme našli spôsob, ako akceptovať všetky požiadavky, ktoré predložili obyvatelia. Myslava sa nebude zahusťovať žiadnymi bytovými domami, ale umožní sa individuálna výstavba na dlhých záhradách s prístupovými komunikáciami. Vyšli sme v ústrety obyvateľom na ulici Za Priekopou a neodsúhlasili sme postavenie nového špecializovaného zdravotného strediska v obytnej zóne. Stopli sme tiež bytovú výstavbu v biokoridore vedľa predajne Fresh. Za najdôležitejšie považujem, že po 10 rokoch sa zrušil zákaz výstavby na Maši.

V súvislosti s plánovanou výstavbou obytnej zóny Girbeš pre približne 20-tisíc ľudí niektorí poslanci navrhovali zmenu hraníc katastra v prospech susedného sídliska KVP. Rada starostov však návrh zamietla. Čo to pre Myslavu a Myslavčanov znamená?

Ak sa raz výstavba bude realizovať, časť prostriedkov za rozvoj pôjde do rozpočtu Myslavy. Použijeme ich na vybudovanie chýbajúcej infraštruktúry a ďalší rozvoj dotknutých lokalít.

Ktorú investíciu od svojho nástupu do funkcie v roku 2018 považujete za najvýznamnejšiu?

K najdôležitejším patria opravy ciest na Chmeľníkoch s odvodňovacím rigolom, urobila sa cesta Ku Bangortu a Za Priekopou. Zrekonštruovali sme dom smútku, postavili nový múr okolo cintorína a nové kolumbárium, zrekonštruovali sme priestory Klubu dôchodcov, kanalizáciu a sociálne zariadenia v kultúrnom dome. To je len malá časť aktivít. Sú to investície za stovky tisíc eur.

Ktorým aktivitám sa chcete venovať do komunálnych volieb?

Dokončujeme revitalizáciu areálu detského ihriska, ktoré bude rozšírené o dopravné ihrisko, altánok a oplotenie celého areálu. Zrekonštruujeme  cestu Na Kope, druhú polovicu cesty na Chmeľníkoch, cestu do Hlubočiny a Pod Horou, kde budeme riešiť aj zosúvajúci sa svah. Do leta zabezpečíme chýbajúce osvetlenie v nových lokalitách. S mestom spolupracujeme pri výmene osvetlenia na Myslavskej ulici a na vytvorení bezpečného prechodu pri kostole. Pripravujeme stavebné povolenie pre nový chodník vedúci z lokality Na Kope na sídlisko KVP, realizáciu ktorého plánujeme na jeseň 2022.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

Aj spoluprácu s mestom ovplyvnila pandémia, čo sa prejavilo hlavne v dlhých čakacích lehotách pri vybavovaní stavebných povolení. Pomohla by väčšia flexibilita pri schvaľovaní zmien územného plánovania. Oceňujem pravidelné týždenné stretnutia starostov s primátorom a otvorený prístup a komunikáciu s vedením mesta.

(MJ)

Odporúčame

TOP články