MsZ odobrilo návrhy na cenu mesta

MsZ odobrilo návrhy na cenu mesta

Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta Košice v roku 2022. Pracovná komisia posudzovala 20 návrhov na ocenenie jednotlivcov a desať na ocenenie kolektívov.

      Ocenenie dostane Ladislav Göőz, pôsobiaci v rámci miestnej samosprávy, a to za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a komunity. Okrem iného je tiež iniciátorom rôznych spomienkových slávností a podujatí.
      Cenu dostane aj IT špecialista, občiansky aktivista, disident a kresťansky angažovaný laik Pavol Hric, ktorý založil aj Múzeum obetí komunizmu v Košiciach.
      Poslanci odobrili, aby bola cena mesta in memoriam udelená otorinolaryngológovi a bývalému generálnemu riaditeľovi Leteckej vojenskej nemocnice Milanovi Husťákovi.
      Za celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ocenia in memoriam aj výtvarníka a karikaturistu Jozefa Jurka.
      Ďalším laureátom je dokumentarista, filmový režisér, scenárista a producent Peter Kerekes. Cenu by mal dostať za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí.
      Ocenenie dostane tiež spoluzakladateľ Futbalového klubu Vyšné Opátske Ľudovít Matyas mladší, a to za zásluhy o rozvoj futbalu a podporu športu v meste Košice.
      Pri príležitosti životného jubilea udelia cenu za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie a za rozvoj Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Danielovi Pellovi, ktorý je zároveň aj dekanom tejto fakulty.
      Ocenený bude i herec a člen činohry v Štátnom divadle Košice Ľubomír Záhon, ktorého pri príležitosti životného jubilea ocenia za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.
      Čo sa týka kolektívov, za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách ocenia Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice.
      Kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice dostane cenu za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie ochorenia COVID-19.
      Vedecký tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pod vedením Tomáša Brestoviča ocenia za implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.
      Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Poslanci ju udeľujú každý rok, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľujú najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti. Návrhy na uvedené ocenenie mohla verejnosť predkladať do 17. januára.

Zdroj: TASR

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články