MMM obmedzí dopravu v meste

MMM obmedzí dopravu v meste

Od štartu najstaršieho maratónu v Európe a najväčšieho atletického podujatia na Slovensku nás delí pár dní. Na nerušený priebeh podujatia, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a jej účastníkov, ako aj na zabezpečovanie regulácie a odklonu cestnej premávky bude dohliadať Mestská polícia Košice a Polícia SR – Košický kraj.

ŠTVRTOK 28. 9. 2023

Od 07:00 h – uzávierka ulíc Pribinova a Rooseveltova – z dôvodu výstavby štartovacej/cieľovej brány medzi OD Dargov a hotelom Hilton, ako aj výstavby tribúny v tomto priestore.

SOBOTA 30. 9. 2023

MINIMARATÓN

12:00 h – úplná uzávera severnej časti Nám. osloboditeľov a Štúrovej ulice aj pre autobusovú MHD, a úplná výluka koľajovej električkovej dopravy v úseku Nám. osloboditeľov – železničná stanica.

Koľajová doprava bude presmerovaná na Južnú triedu smer Barca, Jazero a opačne. Táto výluka potrvá aj v nedeľu do konca podujatia.

16:00 h – štart Minimaratón,

17:15 h – dobeh Minimaratónu, ukončenie pretekov

SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL

Od 17:00 h do 19:15 h – uzávera cestnej a koľajovej dopravy na Nám. Maratónu mieru pre prejazd smerom z/na Komenského ulicu. V tomto čase DPMK zriadi náhradnú električkovú dopravu po jednej koľaji v úseku od Strojárenskej ulice na štadión Lokomotívy a späť. Hviezdoslavova ulica bude prejazdná len pre autobusy MHD.

Individuálna automobilová doprava bude v smere od Komenského nasmerovaná na Strojárenskú ulicu v smere na ulicu Čsl. armády a Gorkého ulicu. V uvedenom čase nebude umožnené odbočenie z Bačíkovej na Hlavnú ulicu v smere na Nám. Maratónu mieru.

Z kruhového objazdu na Hviezdoslavovu ulicu bude povolený vjazd iba autobusom DPMK. Individuálna automobilová doprava bude riadená a usmernená na Štefánikovu a Gorkého ulicu na kruhovom objazde.

Zapálenie pochodne (fakle) maratónskeho ohňa bude pod štartovacou bránou MMM o cca 18:15 h pri hoteli Hilton.

Viac informácií na FB Košice mesto

Odporúčame

TOP články