Mladé talenty sa môžu zapojiť do súťaže literárne Košice

Mladé talenty sa môžu zapojiť do súťaže literárne Košice

Ako si predstavujete psí život? A čo ak je váš sused mimozemšťan a komu patrí tá záhadná tvár na fotke? Ak vám napadlo hneď niekoľko zaujímavých odpovedí a príbehov, vymýšľajte ďalej, tvorte, dajte svoje predstavy na papier a zapojte sa do súťaže Literárne Košice. Už 27.ročník súťaže vyhlásila Knižnica pre mládež mesta Košice.

Vlastná literárna tvorba detí v školskom veku je dôležitá. Vedia to aj v košickej mestskej knižnici, a preto žiakom ponúkajú možnosť pootvoriť dvere fantázii. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a študenti 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Knižnica očakáva, že inšpiratívnymi témami opäť dokáže osloviť a motivovať túto cieľovú skupinu žiakov. V minulom roku do súťaže prišlo 468 súťažných prác, v roku 2020 386.

Témy pre knižnicu vymyslela opäť doc. Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je zároveň členkou hodnotiacej poroty. Pre rok 2022 pre poéziu a prózu zvolila Psí život, Môj sused mimozemšťan, Záhadná tvár na fotke.

Ďalšími dlhoročnými členmi hodnotiacej poroty knižnice pre túto súťaž sú prof. Marián Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. Ján Gavura a doc. Peter Karpinský z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Všetky podmienky ohľadom súťažných prác sú zverejnené na webovej stránke knižnice: https://www.kosicekmk.sk/…/627-literarne-kosice-2022

Posledný termín na odoslanie prác je 4. marec 2022. Výsledky knižnica slávnostne vyhlási v máji 2022 v rámci osláv Dňa mesta Košice. Ocenené práce budú následne zverejnené v zborníku Literárne Košice.

(CŠ)

Foto: KMMK

Odporúčame

TOP články