Minister Hirman podporil 60-miliónovú investíciu do geotermálnych vrtov pri Ďurkove

Košice by chceli až 80 percent tepla vyrábať z obnoviteľných zdrojov

Po prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) má projekt využitia geotermálnej energie z Ďurkova, Svinice, Bidoviec a Olšovan a okolitých obcí pre vykurovanie Košíc aj ďalšieho významného podporovateľa.

Vykurovanie metropoly východu už takmer 60 rokov zabezpečuje košická tepláreň (TEKO) prostredníctvom systému centrálneho zásobovania teplom. TEKO ktorá dnes patrí do portfólia najväčšej teplárenskej spoločnosti na Slovensku – MH Teplárenský holding, ktorej stopercentným akcionárom je ministerstvo hospodárstva SR. 

Rezortný šéf Karel Hirman (nezávislý) počas piatkovej prezentácie projektu pred vedením mesta a starostami obcí po trase budúceho horúcovodu vyhlásil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby jeho vybudovanie získalo po schválení vládou SR štatút významnej investície. 

Po 20 rokoch príprav sa konečne pohol vlak do cieľovej stanice

O využití tepla z geotermálnych vrtov pri riečke Olšava v Košickej kotline, ktoré patria k najväčším zdrojom v strednej Európe, sa uvažuje už vyše 20 rokov. V uplynulom roku podpísalo mesto Košice, ministerstvo hospodárstva a SPP Infrastructure Memorandum o spolupráci pri výstavbe a prevádzke technických a technologických zariadení, umožňujúcich ťažbu a následné využitie geotermálnej vody na výrobu tepla.  

Ako odznelo počas prezentácie v priestoroch košického magistrátu, vďaka spoločnému úsiliu súčasného vedenia mesta, ministerstva hospodárstva a ďalších zainteresovaných sa podarilo zobudiť dlhé roky spiaci projekt a teraz sa už vlak naplno rozbehol do svojej cieľovej stanice.  

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa horúcovodu sa má vyhlásiť koncom roka

Momentálne sú vydané právoplatné stavebné povolenia na stredisko Svinica-Ďurkov, čerpaciu stanicu Olšovany a teplovod až priamo do TEKO. Zároveň sa spolu s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pripravuje výstavba betónového koridoru popod v súčasnosti budovaný juhovýchodný obchvat Košíc na rýchloceste R2, do ktorého budú uložené horúcovody. 

Aj naďalej platí, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby tohto 14,5 km dlhého horúcovodu a súvisiacich technologických zariadení plánuje MH Teplárenský holding spustiť koncom tohto roka. So skúšobnou a následne plnohodnotnou prevádzkou horúcovodu sa začne už v roku 2026, keď by prvé megawatthodiny tepla mali prúdiť do Košíc.

Minister Hirman urobí všetko pre úspech projektu

„Je to projekt mojej mladosti, na ktorom som sa ako Košičan takisto aktívne podieľal. V posledných mesiacoch nastali pri jeho realizácii veľké pokroky. Vidím svetielko na konci tunela, že sa nám to môže podariť a prispejeme tým k zníženiu emisíí CO2 a ekologickejšej výrobe tepla a teplej úžitkovej vody. V maximálnej možnej miere sa vynasnažím pomôcť nielen k udeleniu štatútu významnej investície. Výrazne to pomôže pri skrátení času výstavby tohto unikátneho diela, ale aj k získaniu nenávratných finančných zdrojov z eurofondov na udržanie čo najnižšej ceny tepla v meste. V Bruseli môžeme počítať s jeho podporou Ak si to niekto dokáže pokaziť, tak len my sami, ale verím, že k tomu nedôjde,“ skonštatoval minister hospodárstva Karel Hirman. 

Odhadovaná kapacita geotermálneho zdroja z hĺbky viac ako 3000 metrov s teplotou vody 135°C a výdatnosťou  55 litrov za sekundu dosahuje až 200 megawattov tepelného výkonu. Pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v TEKO je z tohto množstva reálne využiteľných okolo 90 megawattov. Ide o uzatvorený cyklus, keď sa geotermálna voda z podzemia po jej ochladení v titánových výmenníkoch tepla vracia naspäť do zeme. Tam sa znovu ohreje, čím sa tento cyklus uzavrie.

Teplo z výmenníkov tepla slúži na vykurovanie a prípravu teplej vody pre odberateľov pripojených na sústavu centralizovaného zásobovania teplom. Je to 100 % obnoviteľný zdroj energie, ktorý je lokálny a šetrný k životnému prostrediu. Navyše prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávky tepla a zníženiu závislosti od dovážaných fosílnych palív, ktorých je na Slovensku nedostatok.

V lete by teplo z hlbín zeme chladilo superpočítač

Podľa projektového manažéra Ľuboša Kertésza z MH Teplárenského holdingu sa uvažuje o tom, že by vyrábali aj chladenú vodu s teplotou 6°C pre plánovaný superpočítač, o ktorého umiestnenie do metropoly východu a zabezpečenie financovania z Plánu obnovy sa už niekoľko mesiacov usiluje Košický klaster nového priemyslu (CNIC).

Výhodou takéhoto riešenia by bola skutočnosť, že v lete, keď je spotreba tepla najmenšia, by práve tento najvýkonnejší superpočítač v Európe spotreboval prebytok geotermálnej energie na svoje chladenie. Takisto sa v ďalších etapách uvažuje aj s tým, že by sa geotermálne teplo mohlo využívať na výrobu elektrickej energie pomocou Rankinovho organického cyklu.

Projekt počíta s 56 miliónmi z eurofondov

Svoje využitie by si našlo aj bezemisné teplo s teplotou cca 45°C z vratného potrubia horúcovodu, ktorým by z Košíc prúdila voda naspäť do geotermálneho vrtu. Veľmi pravdepodobné je aj využitie tohto zbytkového tepla v oblastiach chovu rýb a hydiny, pestovania zeleniny a ovocia v skleníkoch, sušiarní obilia alebo dreva. V menšej miere by sa mohlo využívať aj na rekreačné účely alebo ohrev bazénov. 

Doposiaľ sa pri prípravách na privedenie tepla z geotermálnej vody zo Svinice – Ďurkova do Košíc realizovali práce za vyše 10 miliónov eur. Štátny MH Teplárenský holding odhaduje celkové investície na vyše 62,5 milióna eur. Výstavba a uvedenie do prevádzky by malo stáť ďalších zhruba 47,5 milióna eur. Náklady na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov sa odhadujú na zhruba 10 miliónov eur. Projekt počíta s významnou podporou z nenávratných finančných prostriedkov eurofondov vo výške 56 miliónov eur. Zvyšok budú tvoriť vlastné finančné zdroje MH Teplárenského holdingu. 

„Už dlhodobo sme vedeli o priaznivom postoji ministerstva hospodárstva, ale aj ďalších ministerstiev k využitiu geotermálneho tepla zo Svinice – Ďurkova. Teší ma, že aj pri našom spoločnom stretnutí prisľúbil pán minister hospodárstva spolu s vedením MH Teplárenského holdingu urobiť všetko preto, aby sa dodržali naplánované termíny realizácie projektu,“ uviedol po stretnutí košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). 

Primátor: Ak to spustíme v roku 2026, zvyšok Slovenska nám bude závidieť

Zdôraznil, že aj vďaka geotermálnej energii by mohol  celkový podiel  obnoviteľných energetických zdrojov na vykurovanie v Košiciach dosiahnuť takmer dve tretiny. Výrazne by sa tým obmedzili emisie vznikajúce spaľovaním fosílnych palív, čím sa významne skvalitní ovzdušie v Košiciach. Pripomenul, že geotermálne zdroje by v budúcnosti mohli vykurovať aj plánované nové mestské centrum Košice – Hornád.

„Naše mesto by bolo nielen zelenšie, ale aj ekonomicky silnejšie a obyvatelia by tak mohli využívať výhody stabilných cien tepla. Máme informácie aj o tom, že sa o tento projekt zaujíma aj automobilka Volvo. Naozaj nie je čo váhať. Ak všetci spoločne priložíme ruku k dielu, verím, že od roku 2026 nám zvyšok Slovenska bude závidieť, aká skvelá vec sa nám spolu podarila. Výrazne sa tým v meste priblížme aj k uhlíkovej neutralite,“ dodal Polaček. 

Zdroj: DT

Foto (ilustr.): Mesto Košice

Odporúčame

TOP články