Mestské lesy opravili cestu v lesoparku

Mestské lesy opravili cestu v lesoparku

Mestské lesy Košice ukončili prvú etapu rekonštrukcie účelovej lesnej cesty Furča – Hrašovík. Stavebné práce pri rekonštrukcii lesnej cesty spočívali hlavne v celoplošnej obnove poškodeného krytu vozovky na dĺžke zhruba 2,5 km.

Použil sa pri tom penetračný makadam. Zároveň s rekonštrukciou krytu vozovky boli opravené alebo vymenené nefunkčné odvodňovacie zariadenia cesty (priepusty, priekopy) a krajnice.

Obnovená lesná cesta je dôležitá v prvom rade pre lesohospodársku prevádzku. Keďže ide o značenú cyklotrasu, súčasne sa zlepšia aj podmienky pre jej rekreačné využitie.

Zdroj: Mestské lesy

Foto: Mestské lesy

Odporúčame

TOP články