Mesto spustilo novú stránku s informáciami o rekonštrukcii Slaneckej

Milióny z EÚ prúdia do Košíc

Slanecká cesta, po ktorej denne prejde viac ako 25-tisíc motorových vozidiel, patrí k najfrekventovanejším dopravným tepnám a jej rekonštrukcia si už teraz vyžaduje množstvo trpezlivosti. Samotná rekonštrukcia so sebou prináša aj množstvo otázok, ktoré Košičanov a najmä obyvateľov MČ Nad Jazerom a Krásnej zaujímajú. Pre zjednodušený prístup k vždy aktuálnym informáciám o postupe prác a zmenách v doprave mesto zriadilo webovú stránku www.slanecka.sk, na ktorej nájdete aktuálne a dostupné informácie, ako aj odpovede na najčastejšie otázky.

Najčastejšie otázky o rekonštrukcii Slaneckej:

Ako sa rekonštrukcia dotkne Jazerčanov?

Obyvateľom sídliska nad Jazerom odporúčame využívať vnútornú komunikáciu sídliska, ktorá bude ponechaná s obojsmernou premávkou (Levočská – Čingovská – Ždiarska- Važecká – Tallinská), s výnimkouúseku od Ladožskej po Rovníkovú (od Rímskokatolíckej farnosti sv. košických mučeníkov po obchodné centrum Billa) – ten bude v smere do MČ Košice – Krásna dočasne zjednosmernený. Pre križovatku Slanecká – Golianova nebudú platiť žiadne obmedzenia.

Čo ak potrebujem navštíviť obchodné centrá?

Na ulici Napájadlá, na ktorej sa nachádza Obchodná galéria Naša (Kaufland, Mc Donald, …), bude zriadená dočasná provizórna okružná križovatka, vďaka ktorej sa vodiči dostanú nielen na potrebné nákupy, ale budú mať možnosť otočiť sa a pokračovať doľava na Slaneckú v smere na centrum. Križovatka, ktorá smeruje zo Slaneckej cesty k OC Kaufland (smer centrum aj Krásna), bude funkčná aj s výjazdom z ulice Napájadlá doľava smer centrum. Z Krásnej však doľava ku Kauflandu neodbočíte, bude potrebné použiť obchádzku po Čingovskej a Dneperskej.Do HM Tesco sa bude možné dostať autom iba z jazdného pruhu, ktorý smeruje na Krásnu. Ak budú vodiči chcieť opustiť ulicu, na ktorej sa HM Tesco nachádza, musia využiť prikázaný smer doprava do MČ Košice – Krásna.

Ako sa do OC Naša alebo Tesca dá dostať pešo?

V 1. etape rekonštrukcie Slaneckej cesty dôjde na stavbe k vytvoreniu pracovného pásu na západnej strane komunikácie v celej dĺžke modernizácie cesty. Z tohto dôvodu bolo nutné minimalizovať pohyb peších na Slaneckej ceste – boli dočasne zrušené autobusové zastávky na tejto strane komunikácie (okrem zastávky Dneperská). Zároveň boli zrušené niektoré priechody pre chodcov, keďže nebolo by možné zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov v priestore staveniska. V križovatke Slanecká – Napájadlá dôjde v rámci stavby k výstavbe štvrtého ramena križovatky, vrátane ochrany a preložiek inžinierskych sietí v priestore medzi Slaneckou cestou a Čingovskou ulicou. Na tomto úseku preto nie je možné zabezpečiť bezpečný pohyb peších. Preto, ak chodci plánujú prichádzať ku Kauflandu, teda do OC Naša v tejto etape prác, prosíme ich, aby používali priechody pre peších, ktoré sa nachádzajú na Dneperskej a Ladožskej ulici. Rovnako to platí aj pri príchode do HM Tesco, pre ktorý je najlepšie využívať priechod na Ladožskej ulici. Na bezpečný prístup do obchodných centier však chodci môžu využívať aj autobusovú dopravu. Linka 19 v súčasnosti ostáva bez zmeny trasy a zastávok v oboch smeroch.

Zároveň mesto žiada všetkých vodičov, aby rešpektovali nielen dočasné dopravné značenia, ale aj chodcov, ktorí potrebujú prechádzať cez priechody pre chodcov. Pre zjednodušený prístup k vždy aktuálnym informáciám o postupe prác a zmenách v doprave mesto zriadilo webovú stránku https://slanecka.kosice.sk/ na ktorej nájdete vždy aktuálne a dostupné informácie, ako aj odpovede na dané otázky. Sledovať môžete aj aktuálnu dopravnú situáciu vďaka online streamu, ktorý zároveň sa rozšíri na viaceré lokality. Viac otázok a odpovedí nájdete na stránke slanecka.kosice.sk: https://slanecka.kosice.sk/pripravili-sme-pre-vas-suhrn…/

(LS)

Odporúčame

TOP články