Mesto rozširuje kapacity svojich škôlok

Mesto rozširuje kapacity svojich škôlok

Mesto Košice urobilo ďalší krok k rozšíreniu kapacít svojich materských škôl (MŠ). V mestskej časti Pereš by sa v prvej polovici budúceho roka mohlo začať s výstavbou novej škôlky pre 111 detí. Tá už v najbližšej dobe bude mať vydané územné rozhodnutie, po ktorom začne mesto s prípravou žiadosti o stavebné povolenie. Po jeho získaní sa vyhlási verejné obstarávanie. Podľa košickej viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH) je cieľom mesta, aby od začiatku školského roka 2025/26 mohli v MŠ, ktorej výstavba bude v prípade kladne schválenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranej na zvyšovania kapacít materských škôl v plnej výške financovaná z Plánu obnovy, privítať prvých malých nezbedníkov.

Oddelenie školstva každoročne eviduje vysoký záujem rodičov z Pereša o umiestnenie svojich detí do materských škôl po celom meste. V mestskej časti Pereš doposiaľ existuje materská škola len ako elokované pracovisko MŠ Nešporova. V súčasnosti je v jedinej triede v tejto škôlke 13 detí, pričom záujem rodičov aj vzhľadom na novú výstavbu v tejto MČ a v blízkej lokalite Lorinčík-Háje vysoko prevyšuje kapacitné možnosti tejto MŠ. Po vybudovaní novej škôlky by sa do výchovno-vzdelávacieho procesu mohlo zapojiť ďalších 111 detí v piatich nových triedach.

V školskom roku 2023/24 pribudnú dve nové triedy pre 44 detí aj v MŠ Oštepová, kde je koncom augusta naplánovaná kolaudácia. V súčasnosti je tam hotových vyše 90 percent prác, v týchto dňoch sa tam finalizujú terénne úpravy, vnútorné komunikácie a chodníky. Škôlka získa aj úplne nové priestory pre kuchyňu, keďže sa počet stravníkov zvýši o polovicu na 150. Celkové náklady na rozšírenie tried a ďalšie investície do zateplenia stien, výstavby novej kuchyne, kúpy nových gastrozariadení, skrášlenia školského dvora a obnovy detského ihriska dosiahnu 1,7 milióna eur a sú financovaná najmä z eurofondov.

O osem škôlkarov navyše by v novom školskom roku malo navštevovať aj MŠ Palárikova. V júli sa tam začalo s rozširovaním jej kapacít v sume 40 000 eur. Okrem toho sa v dvoch pavilónoch vymenia svietidlá a vynoví kúrenie.

Zlepšuje sa kvalita základných a materských škôl 

Počas letných prázdnin sa takisto vykonávajú viaceré stavebné práce, ktoré smerujú do zlepšovania kvality základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ). Doposiaľ sa na nich preinvestovala vyše polovica z takmer 600 000 eur, ktoré boli naplánované na vynovenia tried, chodieb, sociálnych zariadení, rozvodov vody či gastrozariadení v kuchyniach. Zároveň pokračuje osadzovanie nových skriniek, kobercov, dopĺňanie vyučovacích pomôcok a hračiek.

Nový náter od júla postupne dostávajú kuchyne, chodby a vybrané priestory škôlok. Hotovo už hlásia z MŠ Azovská, Ipeľská, Miškovecká, Povstania českého ľudu, Turgenevova, Humenská, Čínska, Čordákova a Trebišovská. V tejto MŠ Trebišovskej sa zároveň uplynulý mesiac menili rozvody vody, ktoré boli v havarijnom stave. Na MŠ Smetanova došlo k výmene kanalizačných rozvodov.  

„Pracujeme aj na oprave fasád, oplotení, vonkajších terás, striech a výmene okien. Práce sa už skončili, resp. ďalej prebiehajú zhruba na každej tretej ZŠ alebo MŠ v meste. Na 36 materských školách sa postupne skvalitňujú aj podmienky na detských ihriskách. V rámci opravy ihrísk v celkovej výške 40 000 eur sa realizuje aj výmena dosiek na lavičkách a na pieskoviskách ako aj výmena, resp. doplnenie piesku v pieskoviskách. Na troch detských ihriskách v MŠ Palárikova, Čínska a Polianska sa tento mesiac budú meniť exteriérové herné prvky. Cieľom je, aby sa deti a všetci zamestnanci našich škôl cítili od septembra vo svojich triedach, školách a ich areáloch príjemne,“ doplnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Zdroj: mesto Košice

Foto: mesto Košice

Odporúčame

TOP články