Mesto rozšíri zoznam pamätihodností

Mesto rozšíri zoznam pamätihodností

Budova Magistrátu mesta Košice, Kino Družba, renesančný stĺp a stredoveký zmierovací kríž v Ťahanovciach, historický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici i tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov v Košiciach rozšírili zoznam hmotných a nehmotných pamätihodností mesta Košice.

Návrhy, ktoré schválili poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, pripravila Komisia pamätihodností mesta Košice. Zaradenie do zoznamu by malo zlepšiť možnosti čerpania finančných prostriedkov na ich obnovu z grantových schém, dotačných programov a eurofondov.

Do zoznamu môžu byť zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, ale aj historické udalosti, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, umeleckú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a  ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta a nie sú zaradené do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Podľa všeobecne záväzného nariadenia má mesto vytvárať podmienky potrebné na ich zachovanie, ochranu a ich obnovu.

Zdroj: Mikuláš Jesenský

Foto (ilustr.): Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články