Mesto podpísalo Memorandum s VVS, dohodlo zľavu na vodnom a stočnom

Mesto podpísalo Memorandum s VVS, dohodlo zľavu na vodnom a stočnom

Mesto Košice a Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a.s. podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci a takzvanú dohodu o novácii, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní konečnú cenu za vodné a stočné na majetku mesta.

Memorandum nastavuje nové rámcové vzťahy medzi oboma partnermi v oblasti – tvorby cenovej politiky a bonifikácie poplatkov za vodné a stočné na majetku mesta vrátane škôl a mestských podnikov s výnimkou obchodných spoločností, otvára možnosť finančného plnenia pre akcionárov VVS.

Vytvára rámec spolupráce pri budovaní zelenej infraštruktúry v meste a zaoberá sa aj zámerom vybudovania ekologického zdroja energie prostredníctvom využitia zostatkového tepla z vyčistených odpadových vôd.

Mesto vyrokovalo nižšie poplatky za vodné a stočné

Memorandum deklaruje záujem mesta Košice o bonifikáciu – zľavu na vodnom a stočnom za rok 2022 a v roku 2023 na úrovni 15 percent. Tá má platiť nielen pre budovy v majetku mesta Košice, cesty a verejné priestranstvá, ale aj pre vybrané neziskové a rozpočtové organizácie mesta vrátane škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

„Týmto spôsobom dokážeme ušetriť približne 600 000 eur v roku 2022 a pri plánovanom zvýšení cien v roku 2023 zo strany VVS približne 400-tisíc eur. Bonifikácia poplatkov pre mesto Košice ako najväčšieho akcionára vodárenskej spoločnosti je dobrým signálom nastavenia vzájomne kvalitných vzťahov do budúcnosti a otvára nám a našim partnerom ďalšie možnosti spolupráce,“ povedal riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

Zelené mesto a ekologizácia sa stane spoločným záujmom

VVS prejavilo záujem o iniciatívu mesta Košice v oblasti získania statusu uhlíkovo neutrálneho mesta, pričom nevylúčilo, že sa v budúcnosti zapojí do spoločných projektov v oblasti biodiverzity a budovania zelenej a modrej infraštruktúry v rámci svojich ekonomických možností.

Mesto Košice zároveň vyjadrilo podporu projektom VVS v oblasti ekologizácie centrálneho zásobovania teplom na území mesta, a to zavedením udržateľných ekologických technológii ako napríklad prostredníctvom využitie zostatkového tepla z vyčistených odpadových vôd a z vodných tokov na výrobu tepla pre domácnosti, podniky a verejnú správu.

„Naše spoločné ciele sa stretávajú aj v oblasti uhlíkovej neutrality a stratégie v oblasti ekologizácie a efektívnejšieho využívania zelených zdrojov energií. Preto mesto Košice v rámci projektu Zelené mesto a našej dlhodobej stratégie a iniciatívny v oblasti ekológie a udržateľnosti, privíta také zelené projekty, ktoré našim obyvateľom vytvoria lepší a zdravší priestor pre život,“ uviedol Marcel Čop.

Člen správnej rady Klubu akcionárov a člen predstavenstva VVS Daniel Kratky doplnil: „Na základe rokovaní, ktoré sme absolvovali, verím, že pripravované kroky si získavajú dôveru a aj podporu okrem vedenia mesta i poslancov mestského zastupiteľstva.“

Zdroj: DT

Foto (ilustr.): Unsplash

Odporúčame

TOP články