Mesto Košice dopravilo na Ukrajinu humanitárnu pomoc za takmer 88 000 eur

Mesto Košice dopravilo na Ukrajinu humanitárnu pomoc za takmer 88 000 eur

Tony trvanlivých potravín, hygienických potrieb, oblečenia či zdravotníckych a pracovných pomôcok pomohli aspoň čiastočne zlepšiť životné podmienky obyvateľom ťažko skúšanej Ukrajiny. Z metropoly východu za uplynulých sedem dní vrátane dneška odišli štyri kamióny s humanitárnou pomocou. Tá je určená pre ukrajinské mestá Užhorod a Charkov a ľudí, ktorí v nich bývajú alebo utiekli pred hrôzami ruskej vojenskej agresie. 

Metropola východu je zapojená do cezhraničného projektu „Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko‐ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)“ v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca.

Mesto Košice ho ako vedúci partner projektu uskutočňuje v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, ukrajinskými mestami Užhorod a Charkov ako aj Nórskym výskumným centrom NORCE. Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP na roky 2014 – 2021, keď naň sumou 389 724 eur prispeli vlády Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Celkové oprávnené náklady tohto projektu, v rámci ktorého sa zrealizoval aj Elektronický vyvolávací systém na košickom magistráte, sú vo výške 458 504 eur. Štátny rozpočet SR sa na jeho financovaní podieľal zvyšnou sumou 68 775 eur.

Humanitárnu pomoc si postupne preberajú samosprávy v Charkove a Užhorode

V rámci rozpočtu projektu boli vyčlenené finančné prostriedky na humanitárnu pomoc pre Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vo výške 30 000 eur a pre Mesto Košice vo výške 87 757 eur. Za tieto finančné prostriedky zabezpečilo mesto nákup a dopravu humanitárnej pomoci, ktorú si na Ukrajine postupne preberajú samosprávy v Charkove a Užhorode.

„Veľmi ma teší, že po intenzívnej komunikácii so správcom tohto programu a našimi partnermi nám bola schválená žiadosť o zmenu projektu. Podarilo sa nám dosiahnuť, že mesto Košice túto pomoc financovalo len zo zdrojov našich partnerov a nás to nestálo ani cent. Potešiteľné je, že humanitárna pomoc pomôže mnohým Ukrajincom v Charkove a Užhorode, ktorým sa zo dňa na deň zmenil život kvôli strašnému vojnovému konfliktu. Som rád, že sme prispeli k tomu, aby sme ľuďom na východ pomohli zmierniť ich utrpenie,“ skonštatoval primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články