Mesto investuje do mládeže takmer polovicu rozpočtu

Mesto investuje do mládeže takmer polovicu rozpočtu

Pandémia ochorenia Covid-19 mala pre košické školy predsa len jedno pozitívum. Vďaka tomu, že boli niekoľko mesiacov zatvorené, mohli sa v nich uskutočniť viaceré rekonštrukcie, ktoré by za normálnych okolností obmedzovali ich chod.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je spolu 34 základných a 56 materských škôl. Rozpočet mesta tohto roku ráta so sumou 95,2 miliónov eur, ktoré smerujú do vzdelávania, čo je takmer 45 percent z plánovaných celoročných výdavkov. Väčšinu financií predstavujú mzdové náklady pre zamestnancov škôl a predškolských zariadení.

Nezanedbateľnú položku tvoria aj investície z mestského rozpočtu, eurofondov či ďalších externých zdrojov. Cieľom je, aby deti mohli tráviť svoj čas v zdravom a príjemnom prostredí.

Mesto v rokoch 2020 a 2021 investuje do rekonštrukcií a obnovy takmer 11 miliónov eur. Oproti štandardnému obdobiu dosahuje výška investícií dvojnásobnú hodnotu. Vďaka verejnému obstarávaniu sa podarilo

ušetriť 30 až 40 percent oproti predpokladaným cenám. Na určení investičných priorít sa vo veľkej miere podieľali aj riaditelia jednotlivých škôl.

Najviac peňazí sa preinvestovalo v MŠ Jenisejská a v blízkej základnej škole, kde odstránili statické poruchy budov. V ZŠ Staničná pribudla vynovená jedáleň i telocvičňa a v MŠ Muškátová zrekonštruovali vstupné vestibuly. V materských školách na Húskovej a Galaktickej v súčasnosti prebieha rozšírenie ich kapacít.

Od začiatku tohto roka išlo vyše 400-tisíc eur aj na menšie opravy. Pozitívom je, že do škrášľovania prostredia v školách sa zapájali aj ich pedagógovia.

Autor: MAM

Odporúčame

TOP články