Mesto bojuje za záchranu národnej kultúrnej pamiatky

Mesto bojuje za záchranu národnej kultúrnej pamiatky

Národná kultúrna pamiatka – pohrebná kaplnka rodiny Pohle – Roth na bývalom evanjelickom cintoríne nad Starou sladovňou, nemá gazdu. Jediná nehnuteľnosť, ktorá sa zachovala po likvidácii pietneho miesta, je v dezolátnom stave a naďalej chátra.

Radnica má záujem na záchrane pamiatky, ktorá by sa mala stať dominantou budúcej oddychovej zelenej zóny. Keďže nie je vo vlastníctve mesta, nemôže do jej obnovy investovať.


Likvidácia

Evanjelický cintorín v Košiciach založili
roku 1687. Bol to druhý najstarší cintorín v meste. Pochovávalo sa na ňom do roku 1889. Podľa údajov z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach pohrebná kaplnka rodiny Pohle – Roth mohla byť postavená medzi rokmi 1853, kedy došlo k spojeniu oboch rodín, a rokom 1886,
kedy v nej pochovali vdovu Johanu Roth – Pohleovú. Honosná hrobka sa stala súčasťou v minulosti druhého najstaršieho cintorína na území mestpa, na ktorom evanjelici pochovávali
významné košické osobnosti. Cintorín zrušili v roku 1889.


Plán obnovy

Začiatkom konca tejto významnej historickej pamiatky bol projekt likvidácie cintorína a jeho premeny na park. Dovtedy ešte zachované kaplnky a náhrobky významných košických
evanjelických rodín zrovnali v roku 1969 so zemou ťažké mechanizmy. Stáť ostala iba jediná pohrebná kaplnka rodiny Pohle – Roth. V decembri roku 1976 mesto nechalo vypracovať plán na jej zreštaurovanie s predpokladanými finančnými nákladmi takmer 60-tisíc vtedajších
československých korún (v prepočte približne 2 000 eur). V Archíve mesta Košice sa podarilo nájsť originálne výkresy plánovanej obnovy kaplnky spred 47 rokov. Prečo sa tak nestalo,
sa už zrejme nikdy nedozvieme.

Vlastník je neznámy

Podľa materiálu, ktorú prerokovalo na porade primátora vedenie mesta s odborníkmi, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v roku 2021 potvrdil, že pohrebnú
kaplnku rodiny Pohle – Roth vo svojom vlastníctve neeviduje. V tom istom roku prišla rovnaká odpoveď aj z Rímskokatolíckej cirkvi. Doklady o vlastníctve kaplnky sa nenachádzajú ani v Archíve mesta Košice. Podľa vyjadrenia Ministerstva kultúry z minulého roku zamotanú situáciu by malo mesto riešiť v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach. Ako uvádza v liste adresovanom mestu, jednou z možností je vyvlastnenie nehnuteľnosti podľa Zákona o ochrane pamiatkového fondu. Zákon umožňuje pamiatkarom, alebo inej osobe, dať príslušnému vyvlastňovaciemu úradu návrh na
vyvlastnenie vo verejnom záujme, ak je ohrozené zachovanie nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky. Až potom je možné zaradiť ju do majetku mesta a v konečnom dôsledku pustiť sa do jej rekonštrukcie.

Zdroj: Mikuláš Jesenský

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články