Košickí žiaci získali ocenenia za svoje úspechy

Košickí žiaci získali ocenenia za svoje úspechy

Mesto Košice každoročne oceňuje úspechy, nadanie či talent detí z materských, základných a umeleckých škôl. Na podujatí Mesto Košice deťom ocenila v utorok 27. júna viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová spolu s vedúcou oddelenia školstva MMK Beátou Lopušniakovou viac ako 70 detí za mimoriadne úspechy v školskom roku 2022/2023.

Ocenenia získali deti z materských škôl za reprezentáciu mesta Košice, žiaci zo základných škôl za vynikajúce umiestnenie v športových, vedomostných či talentových súťažiach a na olympiádach na krajskej, celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Žiaci zo základných umeleckých škôl zas za vynikajúce umiestnenie v umeleckých súťažiach na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Titul Premiant školy udelili žiakom, ktorí okrem vzdelávacích výsledkov reprezentujú školu v rozmanitých súťažiach.

Tento rok po prvýkrát pribudla kategória Detský čin roka. Cenu si prevzal 11-ročný Matej zo Šace, ktorý svojou duchaprítomnosťou, pohotovosťou a odvahou zachránil život svojej mamke a nenarodenému bračekovi.

Zdroj: mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články