Košické škôlky budú otvorené aj počas prázdnin

Na Ťahanovciach, Severe a Furči sa kosí po novom

V piatok 28. júna sa uzavrel školský rok aj pre 5 600 detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zhruba 1 400 rodičov prejavilo záujem o to, aby ich deti navštevovali materské školy aj počas tohtoročných letných prázdnin.

Každá materská škola vo veľkej mestskej časti je otvorená vždy jeden mesiac. Škôlky v malých mestských častiach budú otvorené zväčša dva alebo tri týždne. Vždy je však v danej lokalite otvorená aspoň jedna škôlka. Rodičia môžu po dohode s vedením príslušnej materskej školy umiestniť svoje deti aj do inej našej škôlky, ktorá bude v danom čase otvorená.

Harmonogram, v ktorých týždňoch sú otvorené, resp. zatvorené škôlky počas letných prázdnin, je uvedený na webstránke mesta: https://static.kosice.sk/s/ed7b0f979117fcf68f7319c35/show

Zdroj: mesto Košice

Foto (ilustr.): mesto Košice

Odporúčame

TOP články