Košice podpísali Memorandum o zriadení misie klimatickej odolnosti mesta

Košice podpísali Memorandum o zriadení misie klimatickej odolnosti mesta

Mesto Košice a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) podpísali Memorandum o zriadení Misie klimatickej odolnosti mesta Košice.

Spolu s ďalšími partnermi z Nemecka, Rakúska, Talianska, Slovinska a Chorvátska vytvárajú šesť vzájomne spolupracujúcich Lokálnych misií klimatickej odolnosti Strednej Európy zameraných na mestské prostredie.

Misia je založená ako aktivita projektu Mission CE Climate podporeného programom Interreg Stredná Európa. V najbližších mesiacoch sa úsilie bude sústrediť na vytvorenie Akčného plánu klimatickej odolnosti miestnej komunity, v nadväznosti na už existujúci Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 – 2030.

Plánovanie a spravovanie klimatickej agendy v Košiciach bude vytvárané v kontexte vznikajúcej Spoločnej stratégie Lokálnych Misií odolnosti v rámci širšieho regiónu Strednej Európy. Významnou cieľovou skupinou pripravovaných opatrení a aktivít v meste sú deti navštevujúce materské a základné školy.

Odporúčame

TOP články