Košice by chceli až 80 percent tepla vyrábať z obnoviteľných zdrojov

MH Teplárenský holding a obce podpísali memorandum o spolupráci pri geoterme

V horizonte do troch rokov by sa pri Ďurkove v okrese Košice-okolie mohlo začať s výstavbou takmer 20-kilometrového horúcovodu, výmenníkovej stanice tepla, strojovne a prečerpávacej stanice, ako aj tepelného napájača z Ďurkova do bývalej Teplárne Košice – TEKO, ktorá je od 1. mája súčasťou MH Teplárenského holdingu a.s. Všetky tieto práce sú potrebné k tomu, aby sa od začiatku roka 2026 mohol naplno spustiť projekt zásobovania metropoly východu teplom z geotermálnych vrtov, ktoré ležia medzi obcami Ďurkov, Olšovany, Svinica, Košická Polianka a Bidovce.

Marcel Vrátný: Podiel obnoviteľných zdrojov vzrastie z počiatočných 20 percent až na štvornásobok

Počas pilotnej prevádzky by mohlo geotermálne teplo tvoriť až 20 percent objemu tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré najmä zo zemného plynu a uhlia v súčasnosti vyrába TEKO. Po roku 2030 by podiel ekologického vykurovania v Košiciach mal podľa generálneho riaditeľa MH Teplárenského holdingu Marcela Vrátného vzrásť až na 80 percent.

„Doviesť geotermálnu energiu do Košíc je zložitý proces, no verím, že v januári 2026 s tým začneme. To najťažšie nás ešte len čaká, keďže musíme všetci spojiť sily a zaistiť si financovanie vo výške 90 miliónov eur. Snažíme sa, aby podiel geotermálnej energie bol na začiatku vo výške 20 percent a neskôr by podiel obnoviteľných zdrojov dosiahol až 80 percent. V tomto by bola zahrnutá nielen geotermálna energia, ale aj výroba tepla z biomasy, či energetické zhodnotenie odpadov v našom meste. Pri ročnej dodávke tepla 180 000 MWh by sme vypúšťali do ovzdušia o 54 000 ton CO2 menej a zároveň by sa sme obmedzili aj produkciu oxidov dusíka a ďalších škodlivín.“

Primátora teší, že sa aj vďaka geotermálnej energii výrazne zlepší ovzdušie v meste

Košice patria podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) k lokalitám s najzamorenejším ovzduším na Slovensku. Či už geotermálne vrty pri Ďurkove alebo projekt dekarbonizácie v U. S. Steele prostredníctvom inštalácie elektrických oblúkových pecí môžu výrazne pomôcť k tomu, aby sa v Košiciach znížili emisie a zlepšila kvalita životného prostredia.

„Uplynulý týždeň sme využitie geotermálnej energie pri Košiciach predstavili aj pani prezidentke Zuzane Čaputovej. Mala detailné informácie o tomto projekte, aktívne sa naň pýtala a zapájala do diskusie. Bolo vidno, že životné prostredie a zelené energie sú pre ňu blízkou témou. Spolu so zástupcami  MH Teplárenského holdingu nás potešilo, že našim snahám vyjadrila plnú podporu a prisľúbila, že aj zo svojej pozície sa zasadí o získanie finančných zdrojov a čo najskoršiu realizáciu. Čím skôr sa vďaka geotermálnej energii prestane v MHTH Košice vyrábať teplo z uhlia, tým menej Košičanov bude musieť bojovať s rôznymi onkologickými chorobami, ktoré máme aj kvôli znečistenému ovzdušiu v meste,“ dodal.

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články