Košičania vlani vyprodukovali 58 595 ton komunálneho odpadu

Košice sú z pohľadu nakladania s odpadmi najekologickejším mestom

Spoločnosť Kosit v minulom roku vyviezla a spracovala 316.760 ton odpadu, z toho 58.595 ton, čiže 18 percent, bolo z Košíc. Najväčší objem tvoril zmesový komunálny odpad, a to až 46.892 ton, zároveň vyprodukovali vlani obyvatelia Košíc 6560 ton triedeného odpadu.       

 V krajskom meste vyviezli a spracovali odpad pomocou 23.369 kontajnerov. Najpočetnejším typom boli tzv. čierne 120-litrové kontajnery určené pre rodinné domy, a to v počte 16.460 kusov.
        „Oproti roku 2021 sme v minulom roku zaznamenali v meste mierny pokles objemu odpadu o 3380 ton, čo je približne šesť percent. Pokles je však objektívny, pretože rok 2021 bol z hľadiska tvorby odpadu extrémny. Dôvodom boli najmä lockdowny súvisiace s COVID-19 a následné home office s vynútenými dovolenkami, keď sa v košických domácnostiach viac varilo a bola väčšia spotreba tovarov doručovaných kuriérmi. To bol aj dôvod extrémneho nárastu objemu obalov, využívaných pri ich doručovaní,“ vysvetlil Marián Christenko, generálny riaditeľ Kosit.
        Podľa jeho slov však v roku 2022 pokles objemu odpadu v Košiciach nemal vplyv na vyťaženosť kontajnerov. „Naplnenosť je v priebehu týždňa rôzna. Najsilnejší je pondelok, keďže v nedeľu sa v zmysle VZN odpad nevyváža. V priebehu týždňa je odpadu v nádobách menej. Počty nádob nastavujeme tak, aby sme v priemere dosiahli 80-percentnú naplnenosť. Žiaľ, pre kontajnery blokované autami sa musíme k niektorým nádobám vracať aj tri-štyri razy. Výrazne nás zdržiavajú pri práci aj extrémne znečistené stanovištia, ktorých počet posledné roky značne stúpa,“ doplnil Christenko.

Smetiarov zdržiavajú pri práci aj extrémne znečistené kontajneroviská. Foto: Kosit


        Až 98 percent zmesového komunálneho odpadu z krajského mesta spracovali v zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO). Jeho výhodou je to, že z odpadu vyrába elektrickú energiu a lacnejšie teplo pre košické domácnosti. ZEVO vlani dodalo košickej teplárni 50.816 MWh tepla.
        „V niektorých regiónoch Slovenska začína kriticky chýbať základná infraštruktúra na spracovanie odpadu. Postupným zatváraním skládok sa samosprávy dostávajú do situácie, keď nemajú kde spracovať odpad,“ upozorňuje Christenko. Košice však tento problém nemajú a ani v budúcnosti mať nebudú. „V súčasnosti máme koncové zariadenie, do ktorého modernizácie sme investovali posledných päť rokov približne 30 miliónov eur. Rovnako ako v Bratislave aj my pripravujeme ďalšiu investíciu za 150 miliónov eur, ktorej výsledkom bude najmodernejšie zariadenie v strednej Európe schopné vyrobiť viac elektrickej energie a tepla pre Košice bez vplyvu na životné prostredie,“ konštatoval šéf spoločnosti.
        Zo súčasného počtu približne 4000 domácností, ktoré sú vykurované teplom z košického ZEVO, by po ukončení modernizácie mohlo ísť o zvýšenie tohto počtu až na 10.000 domácností.

Spaľovňa odpadov pri Košiciach.

Zdroj: TASR

Foto: KOSIT

Odporúčame

TOP články