Košičania môžu opäť využívať bezplatnú študentskú právnu poradňu

unsplash

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opäť otvára pre Košičanky a Košičanov Študentskú právnu poradňu. Vďaka nej majú obyvatelia mesta možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov.

Hlavnou myšlienkou Študentskej právnej poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov a študentiek práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nemôžu si dovoliť profesionálnu pomoc advokáta. Poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu, súčasťou ktorej bude právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Prostredníctvom práce na reálnych prípadoch klientov získajú študenti cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.

Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v týchto právnych oblastiach občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo, daňové právo.

Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.

Na stretnutie v Študentskej právnej poradni je potrebné sa vopred telefonicky objednať na t. č. +421 55 6419 385 – Kancelária prvého kontaktu, Magistrát mesta Košice.

Objednať sa na stretnutie je možné od 28. septembra do 2. decembra 2022.

Stretnutie sa v dohodnutom termíne uskutoční v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na Kováčskej 30.

Informácie nájdete aj na webe: https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/ppk/aktuality/27723/

(LS)

Foto (ilustr.): unsplash

Odporúčame

TOP články