Komunitná záhrada pomáha psychiatrickým pacientom

Komunitná záhrada pomáha psychiatrickým pacientom

8. septembra 2023

Ešte v máji zriadili v nemocničnom parku UNLP na triede SNP komunitnú záhradu, ktorá slúži psychiatrickým pacientom. Okrem ergoterapie, sa tu venujú aj arte či muzikoterapii.

To, že príroda má liečivé účinky na dušu vedia aj v dennom psychiatrickom stacionári UNLP. Preto sa rozhodli, že pre pacientov vytvoria priestor, kde sa budú môcť stretávať, rozprávať v príjemnom prostredí, spoločne pracovať či tvoriť. Takýmto priestorom sa stala komunitná záhradka, ktorú si pacienti a zamestnanci spoločne a vlastnoručne vytvorili. Slúži im napríklad na ergoterapiu čiže terapiu prácou. Mnohí pacienti trpia úzkosťami, depresiami či schizofréniou a práve pri práci v záhrade, sadení či rýľovaní zabúdajú na svoje nepríjemné myšlienky.

Viac v reportáži telKE

ZDROJ: telKE

Odporúčame

TOP články