Kino Družba má nového nájomcu a investičný plán na 4,5 milióna eur

Kino Družba má nového nájomcu a investičný plán na 4,5 milióna eur

Občianske združenie (OZ) Chi3 sa po septembrovom schválení poslancami mestského zastupiteľstva stane od utorka 1. februára oficiálne nájomcom Kina Družba na košickom Luniku II. Nájomnú zmluvu, ktorá potrvá do 31. januára 2047, podpísal dnes riaditeľ OZ a bývalý riaditeľ činohry Štátneho divadla v Košiciach Milan Antol spolu s košickým primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý).

Uznesením poslancov mestského zastupiteľstva bola určená jeho výška na symbolické euro ročne, ktoré musí OZ Chi3 zaplatiť vopred na 25 rokov do konca februára tohto roka. Celková účtovná hodnota kina a priľahlých pozemkov predstavuje takmer 600 000 eur. 

Kedysi populárne košické kino je v súčasnosti v značne zdevastovanom stave a len márne spomína na svoju zašlú slávu. Posledný pokus o jeho obnovu dopadol veľmi neslávne, keď plánovaná investícia českého podnikateľa Tomáša Vimmera za údajne 5 miliónov eur sa začala aj skončila búracími prácami. Po nich vtedajšie vedenie mesta ukončilo v roku 2016 s týmto podnikateľom nájomnú zmluvu. Vnútro kino Družba odvtedy pripomína dlhodobo zakonzervované stavenisko než kultúrny objekt. 

Pre primátora je Kino Družba ikonickou stavbou

„S predstaviteľmi OZ sme sa prvýkrát stretli pred poldruha rokom. Boli to zložité procesy, pokiaľ sa nám podarilo dôjsť až k podpisu zmluvy. Kino Družba je ikonická stavba a vyžadovala si neštandardnú zmluvu, aby sme našu dohodu aj po schválení mestským zastupiteľstvom mohli spečatiť. Našim cieľom je, aby sa kino Družba nezmenilo a aj naďalej zostalo ikonickou stavbou. O kino prejavili záujem viacerí investori, ale táto partia z Chi3 okolo Milana Antola a Igora Timka chcela zachovať jeho pôvodný účel. Bolo to pre nás zásadné, že ho chceli zrevitalizovať a pokračovať v kultúrnych aktivitách, na ktoré tam Košičania boli dlhé roky zvyknutí,“ uviedol primátor mesta.

OZ Chi3 chce kinu vdýchnuť nový život a premeniť ho na multikultúrne centrum, ktoré by slúžilo nielen na filmovú produkciu, ale aj na koncerty, výstavy, divadelné predstavenia alebo aj rôzne konferencie, tvorivé dielne, prednášky či kongresy. Vzniknúť by tam mali aj priestory na občerstvenie návštevníkov. Podľa Milana Antola by predpokladaná investícia mala dosiahnuť zhruba 4,5 milióna eur. V spolupráci s vedením mesta sa budú snažiť čerpať aj eurofondy z Plánu obnovy, v ktorom sa počíta aj na podporu takejto infraštruktúry. Riaditeľ OZ doplnil, že majú za sebou viaceré úspešné hudobné, muzikálové alebo televízne projekty v Košiciach a verí, že aj obnovené Kino Družba bude rovnako úspešný projekt. Začať s jeho obnovenou prevádzkou musia podľa zmluvy najneskôr do januára 2029.  

„Teraz sa pustíme do roboty, aby sme čo najskôr mohli sprevádzkovať vzácny priestor Kina Družba v Košiciach. Bude v ňom priestor pre umenie, kultúru, divadlo, tanečné sály a ďalšie aktivity. Je to veľká a zodpovedná chvíľa, musíme vysúkať rukávy a splniť všetky zmluvné termíny. Verme, že sa do siedmich rokov stretneme pri kolaudácii tohto projektu a budeme v ňom spúšťať kultúrne aktivity. Chceme sa uchádzať aj o finančné zdroje z rôznych grantových výziev. Nemusíme hovoriť len o financiách, pomoc nám prisľúbili aj viacerí naši kamaráti, ktorí majú rôzne firmy. V zásade sa sústredíme na rekonštrukciu samotného kina a priľahlých priestorov, no chceme revitalizovať aj podzemie, aby v ňom mohli byť napr. aj tanečné sály,“ skonštatoval Milan Antol.  

S rekonštrukciou musí OZ Chi3 začať do troch rokov

Ich OZ sa v zmluve zaviazalo, že do dvoch rokov vypracuje projektovú dokumentáciu. Podmienkou je, aby najneskôr do troch rokov získalo všetky povolenia a začalo s rekonštrukciou. Takisto najneskôr do 90 dní odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia musí mestu predložiť podrobný časový plán realizačnej fázy rekonštrukcie. Akýkoľvek posun termínov stavebných a rekonštrukčných prác musí byť stanovený dodatkom k podpísanej zmluve.

OZ Chi3 okrem iného záväzne prisľúbilo, že rekonštrukciu budovy a jej okolia uskutoční z vlastných, resp. ďalších externých finančných prostriedkov bez nárokov na rozpočet Mesta Košice a aj naďalej zachová nápis Kino Družba. Zároveň po ukončení rekonštrukcie je povinné na vlastné náklady udržiavať objekt v prevádzkyschopnom stave, vrátane zabezpečovania obvyklej údržby okolia pri vstupe do kina. V prípade predčasnému ukončeniu nájmu, musí OZ uviesť a odovzdať kino v takom stave, aby mestu nevznikla škoda.  

Nájomca môže na budove kina vykonať na základe stavebného povolenia len také úpravy, po ktorých zostane zachovaný súčasný vonkajší tvar budovy. K zmene tvaru budovy môže dôjsť len s predchádzajúcim písomným súhlasom mesta Košice ako prenajímateľa. Nový nájomca dostal od mesta súhlas na vytvorenie provizórneho vstupu do objektu v smere suterén – vonkajšie prostredie vľavo od schodov z Hronskej ulice.

Vladimír Fabián

Foto: Mesto Košice/Miro Vacula

Odporúčame

TOP články