IT Valley Košice je najlepším klastrom na Slovensku

IT Valley Košice je najlepším klastrom na Slovensku

Nezisková organizácia Košice IT Valley tohto roku oslavuje 15. výročie svojho založenia. Od roku 2015 je podľa hodnotenia ESCA v rámci Európskej komisie najlepším klastrom na Slovensku. Predstavitelia Košice IT Valley prevzali v rámci tohtoročných osláv Dňa mesta za dlhodobý prínos pri rozvoji IT sektora v Košiciach Cenu mesta Košice.

Združenie vzniklo v roku 2007 ako spoločná iniciatíva samospráv, univerzít a IT firiem. Ich spoločným cieľom bolo budovať znalostnú ekonomiku na východnom Slovensku s ambíciou rozbehnúť nové formy vzdelávania, reagovať vo výučbe na požiadavky trhu práce a vytvoriť tak podmienky na vznik nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Vďaka aktívnemu a dlhodobému pôsobeniu združenia dnes pôsobí v IT firmách viac ako 15 000 odborníkov. Aj vďaka tomuto číslu metropola východu získala po prívlastku „hutnícke mesto“ aj označenie „mesto ítéčkárov.“

Klaster má aktuálne 74 členov a jeho rady sa neustále rozširujú. Medzi jeho členov patria predstavitelia IT spoločností ako Deutsche Telekom IT Solutions, Ness, Fpt, Siemens Healthineers, GlobalLogic, ale aj zástupcovia tradičného priemyslu ako U. S. Steel Košice, samosprávy, univerzity, stredné školy, či neziskové združenia. Členom združenia sa môže stať akákoľvek právnická osoba, ktorá zdieľa víziu o technologicky vyspelom a inovatívnom východnom Slovensku. Pôsobenie združenia sa sústreďuje na tri oblasti, ktorými sú vzdelávanie so zameraním sa na zručnosti budúcnosti, propagácia regiónu východného Slovenska ako dobrého miesto pre život a budovanie inovatívneho ekosystému.

Košice IT Valley je častokrát prvým kontaktným bodom pre investorov, ktorí chcú začať svoje aktivity v regióne, preto zbiera dáta o lokálnom trhu práce a používaných technológiách. Združenie taktiež organizuje odborné fóra a diskusie, ktorými sa snaží poukázať na dôležitosť technologického a regionálneho rozvoja a apelovať na lokálnych a národných predstaviteľov.

„IT sektor v súčasnosti preberá úlohu kľúčového zamestnávateľa v regióne Košíc,“ hovorí Juraj Girman, predseda správnej rady združenia. „Možno si to nie vždy uvedomujeme, ale IT sektor patrí medzi najlepšie dostupné možnosti znižovania regionálnych rozdielov v rámci Slovenskej republiky. Združenie od svojho vzniku výrazne napomohlo znížiť exodus mladých ľudí z Košíc, ktorí našli zaujímavú a dobre ohodnotenú prácu bez toho, aby museli opustiť región, z ktorého pochádzajú. Kľúčom k tomu, aby sa tento región rozrastal a napredoval, sú mladí ľudia, ktorí sa tu rozhodnú zostať a meniť veci ku lepšiemu. Tak isto sú to aj tí, ktorí sa vrátia zo zahraničia a prinesú domov unikátne know-how a dokážu ho v regióne uplatniť. To je náš hlavný cieľ,“ dodáva Juraj Girman.

(MH)

Foto: Archív IT Valley

Odporúčame

TOP články