Na Sídlisku KVP odštartovali výstavbu nového chodníka pre cyklistov a chodcov

Na Sídlisku KVP odštartovali výstavbu nového chodníka pre cyklistov a chodcov

V uplynulých dňoch sa začalo s výstavbou takmer kilometer dlhého spoločného cyklistického chodníka a chodníka pre chodcov na Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda a Kremnická ulica.

Existujúci chodník pre chodcov sa stavebne upraví tak, že sa v úvodných 100 metroch oddelia chodci a cyklisti. Následne sa nová spoločná komunikácia pre chodcov a cyklistov začne za priechodom cez vetvu spájajúcu Triedu KVP a Moskovskú triedu a skončí pri priechode za križovatkou Triedy KVP s Kremnickou ulicou. Okrem toho sa urobia aj sadové úpravy.

Primátor: Budujeme a pripravujeme ďalšie pekné projekty cyklotrás

Ako uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), hoci mesto má vzhľadom na možnosti rozpočtu na takéto investície výrazne obmedzené zdroje, najmä s využitím eurofondov by chcelo pokračovať v rozširovaní siete cyklochodníkov a skvalitňovaní podmienok pre využívanie ekologickej dopravy. 

„Podobne ako pri iných oblastiach dopravnej infraštruktúry sa ani cyklodoprave v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť. Na cyklokomunikáciách máme preto investičný dlh v desiatkach miliónov eur, no postupnými krokmi pri výstavbe nových trás a údržbe už postavených ho chceme postupne znižovať. Táto investícia na sídlisku KVP a aj jej plánovaná pokračovanie je takisto jedným krokov, aby sme potešili fanúšikov cyklodopravy. Máme pripravených mnoho pekných projektov v mestských častiach, ktoré cyklisti ocenia. Verím, že budeme úspešní pri čerpaní eurofondov a vďaka novým cyklotrasám budeme v meste videť čoraz viac spokojných cyklistov.“

Vicestarosta Matoušek verí, že sieť cyklokomunikácií na „kávepéčku“ sa bude ďalšej rozširovať

Výstavbu realizuje košická spoločnosť Astex, ktorá spomedzi deviatich uchádzačov uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 319 802 eur. Mesto sa na financovaní podieľa 5 percentami, zvyšných 95 percent získalo z eurofondov. Stavebné práce by mali byť hotové do konca letných prázdnin. Výstavbu nového cyklochodníka privítal aj zástupca starostu mestskej časti Sídlisko KVP Roman Matoušek (Košický klub). 

„Z pohľadu našich obyvateľov ma teší každé rozširovanie siete cyklotrás na našom sídlisku. Verím, že toto je len začiatok a už čoskoro sa tento cyklochodník doplní aj ďalším úsekom z ulice Jána Pavla II až k mostu na Moskovskej. Budeme radi, ak sa sieť cyklotrás postupne rozšíri tak, aby sídlisko KVP mohlo byť cez Toryskú a Štúrovu prepojené aj s centrom mesta a ďalšími lokalitami. Zvýši sa tým bezpečnosť a zlepší aj atraktivita cyklodopravy v celom meste.“

Mesto uspelo v premiérovej cyklovýzve z Plánu obnovy

Minister dopravy Pavol Lančarič v pondelok oznámil, že aj mesto Košice bolo jedným úspešných žiadateľom v rámci I. cyklovýzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo by už v najbližších dňoch malo podľa jeho vyjadrenia podpísať s mestom Košice zmluvu o poskytnutí zatiaľ bližšie nešpecifikovaného finančného príspevku. Financie z EÚ pôjdu na výstavbu spoločného chodníka pre peších a cyklistov medzi ulicou Jána Pavla II. a mostom na Moskovskej triede. Vznikne tým priame pokračovanie spoločného cyklochodníka na Triede KVP, ktorý sa v súčasnosti stavia.

Predpokladané náklady na výstavbu ďalšej časti 840 metrov spoločného cyklochodníka a chodníka pre chodcov predstavujú takmer 735 000 eur, výslednú sumu určí verejné obstarávanie. Mesto Košice ho plánuje pripraviť a vyhlásiť v čo najskoršom čase po podpísaní zmluvy tak, aby sa najneskôr na jar budúceho roka mohlo začať so stavebnými prácami.   

Cyklisti v meste môžu v súčasnosti využívať vyše 37 km cyklotrás a združených chodníkov pre cyklistov a chodcov, ďalších 35 kilometrov je v rôznom stupni projekčnej prípravy pred ich plánovanou výstavbou. Okrem toho môžu Košičania a návštevníci mesta jazdiť aj na vyše 160 kilometrov trás v Mestských lesoch a po 25 kilometroch cyklo a flowtrailow, ktoré vybudovalo združenie KE-CY v spolupráci a s finančnou pomocou mesta Košice. 

Stavia sa na Popradskej, končí sa rekonštrukcia Južnej triedy

Mesto Košice v tomto roku zatiaľ ukončilo jednu investíciu, ktorá pomôže aj fanúšikom cyklodopravy. Začiatkom tohto mesiaca bola odovzdaná cesta medzi Perešom a Lorinčíkom, na ktorej sa vybudoval spoločný chodník pre peších a cyklistov.

Pravidelne sa rekonštruujú aj už v minulosti sprevádzkované trasy pre cyklistov a pribúdajú na nich prvky, ktoré zlepšujú komfort ich užívateľov. Tento týždeň bude kompletne dokončený aj zrekonštruovaný spoločný chodník pre cyklistov a chodcov na Južnej triede v celkovej dĺžke 3,8 km. V súčasnosti pokračuje aj II. etapa výstavby cyklochodníka spájajúceho mestské časti Západ a sídlisko KVP v úseku od na Popradskej ulici neďaleko bývalého Zberného dvora spoločnosti Kosit.

Do konca roka pribudne aj nový cyklochodník na Slaneckej ceste a ďalšie úseky v mestských častiach

Nový cykloochodník v dĺžke takmer 2,3 km by mali už koncom tohto roka využívať aj cyklisti idúci po zmodernizovanej Slaneckej ceste na sídlisku Nad jazerom. V priebehu tohto roka sa plánuje aj vybudovanie spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov od Tesca smerom na sídlisko Dargovských hrdinov a vybudovanie cyklochodníka poza autobusovú zastávku pri Amfiteátri. Takisto je v pláne aj nový spoločný chodník pre chodcov a cyklistov na Aničke od Detskému areálu k tenisovým kurtom. Zároveň pri minerálnom prameni Gajdovka sa zriadi menšie parkovisko pre cyklistov, ktorí tam chcú nechať svoje bicykle.

Okrem toho sú na sídlisku KVP pripravené viaceré projekty, o ktorých financovanie sa chce mesto uchádzať z eurofondov. Pôjde o cyklistické cestičky Ulica Jana Pavla II. – Popradská a Moskovská trieda – Toryská – Štúrova. Z rovnakých zdrojov sa plánuje sa aj dostavba cyklochodníka na Alpinku, kde sa momentálne sa dokončuje vysporiadanie pozemkov.

Zdroj: DT

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články