Geotermálnymi vrtmi by Košice mohli vykurovať v roku 2026

Geotermálnymi vrtmi by Košice mohli vykurovať v roku 2026

     Začiatkom roka 2026 by sa v metropole východu mohla začať skúšobná prevádzka horúcovodu z geotermálneho zdroja pri obci Ďurkov do košickej Teplárne (TEKO). Prostrednístvom neho by TEKO mohlo získavať až 20 percent energie výlučne z obnoviteľných zdrojov pre výrobu tepla. Najväčšej slovenskej teplárni tento projekt napomôže utlmiť výrobu z čierneho energetického uhlia.

Predpokladané náklady na úpravu geotermálneho prameňa s teplotou vody 135 °C a výstavbu zhruba 20-kilometrového horúcovodu by mali dosiahnuť približne 50 miliónov eur. 

Tieto informácie odzneli pri dnešnom podpise „Memoranda o spolupráci v oblasti využitia energetického potenciálu geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre potreby zásobovania teplom Mesta Košice.“ Cieľom memoranda je vzájomnou spoluprácou všetkých zúčastnených vytvoriť podmienky využitia existujúcich a ďalších potenciálnych geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre ekologické zásobovanie Košíc teplom.

Jedna z najteplejších zón


      Geotermálna zóna, ležiaca neďaleko Košíc medzi obcami Ďurkov, Svinica, Olšovany a Bidovce, je jedna z najlepších na Slovensku. Tri prieskumné vrty tam vyhĺbili ešte v rokoch 1998 a 1999. Teplota vody v hĺbke okolo 3000 metrov dosahuje na ústí vrtov 135 stupňov Celzia. Na to, aby mohli geotermálne pramene slúžiť na vykurovanie, bude potrebná ich úprava a tiež výstavba približne 20-kilometrového horúcovodu.
      Memorandum, ktoré podpísali minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), predseda predstavenstva Geoterm a zároveň zástupca spoločnosti SPP Infrastructure Roland Karkó a košický primátor Jaroslav Polaček za prítomnosti generálneho riaditeľa TEKO Milana Habána, zaväzuje zúčastnených k spolupráci pri výstavbe systému i pri prevádzke technických a technologických zariadení, umožňujúcich ťažbu a následné využitie geotermálnej vody na výrobu tepla. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu projektu sa budú zainteresované strany snažiť zabezpečiť z verejných zdrojov. Prioritou má byť získanie prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie, ktorý chce prostredníctvom eurofondov pomáhať ekologicky zaťaženým regiónom s prechodom ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu.
      „Nie je žiadnym tajomstvom, že na ministerstve hospodárstva máme záujem o čo najväčšie využívanie geotermálnej energie. Jej potenciál v tejto oblasti je naozaj veľký, veď ide o jednu z najlepších geotermálnych zón na Slovensku,“ skonštatoval Sulík.

Ekologické teplo
      

Primátor Košíc pripomenul nielen ekonomický, ale i ekologický rozmer projektu. „Som rád, že dnešným podpisom memoranda sme urobili obrovský krok k tomu, aby sa z Košíc stalo ekologickejšie mesto a výrazne obmedzili aj emisie vznikajúce spaľovaním uhlia, čím skvalitníme ovzdušie. Pevne verím, že od roku 2026 budeme môcť vykurovať Košice geotermálnou energiou z Ďurkova, čo bude mať aj pozitívny vplyv na ceny tepla u nás,“ uviedol Polaček.
      Ako podotkol Karkó, spoločnosť Geoterm sa zároveň zaviazala vyvŕtať v lokalite ďalšie tri geotermálne hĺbkové vrty. „Verím, že pri Košiciach tak oživíme jeden z najväčších geotermálnych projektov v strednej Európe,“ pripomenul.
      Geoterm Košice je držiteľ prieskumného územia v danej oblasti. Najväčším akcionárom tejto spoločnosti s podielom takmer 96 % je akciová spoločnosť SPP Infrastructure, ktorú vlastní štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a energetická skupina EPH.
      Využiteľné množstvo geotermálnej energie v lokalite Ďurkov predstavuje podľa Geotermu Košice maximálny tepelný výkon 35 MWt. Funkčnosť týchto podzemných kolektorov je v súčasnosti odhadovaná minimálne na 40 rokov.

Oživili starú myšlienku

Pred takmer 23 rokmi boli medzi obcami Ďurkov, Bidovce, Svinica a Olšovany navŕtané tri prieskumné geotermálne vrty s cieľom využiť ich potenciál pre vykurovanie domácností a priemyselných podnikov. Odvtedy sa nepodarilo tento projekt posunúť bližšie k realizácii. Uvedomujúc si celospoločenský prínos využívania obnoviteľných zdrojov energie a ich pozitívny vplyv na životné prostredie, nastáva podľa primátora Polačeka práve teraz ten správny čas, aby sme v Košiciach dali zelenú využitiu tepla z geotermálneho zdroja v blízkosti Slanských vrchov. 

„Po mojom nástupe do funkcie sme sa rozprávali s pánom prezidentom Schusterom o obrovskom význame týchto vrtov, ktoré sa realizovali ešte v čase, keď bol primátorom. Dosť ho mrzelo, že sa s tým prakticky nič nerobí a všetci len počúvame výhovorky, že sa to nedá. Hovoril mi, aby som dokončil, čo on začal. Som rád, že dnešným podpisom Memoranda sme urobili obrovský krok k tomu, aby sa z Košíc stalo ekologickejšie mesto a výrazne obmedzili aj emisie vznikajúce spaľovaním uhlia, čím skvalitníme ovzdušie. Ďakujem všetkým predstaviteľom vlády, vďaka ktorým sa nám podarilo oživiť tento projekt a špeciálne vicepremiérovi Richardovi Sulíkovi, ktorý nás v jeho presadzovaní veľmi podporoval. Pevne verím, že od roku 2026 budeme môcť vykurovať Košice geotermálnou energiou z Ďurkova, čo bude mať aj pozitívny vplyv na ceny tepla u nás. Zároveň to podľa odborníkov zatraktívni celý systém centrálneho zásobovania teplom, ktorý bude ekonomicky a ekologicky ešte efektívnejší ako doteraz,“ uviedol primátor mesta.

Zdroj: TASR/Mesto Košice

Foto: Mesto Košice

      

Odporúčame

TOP články