Eurovia začína so súvislými opravami ciest a chodníkov za vyše 3 milióny eur

Cestu v havarijnom stave v katastri Košickej Polianky, ktorá nemá vlastníka, už opravujú

Budúci týždeň sa v Košiciach opätovne začne so súvislými opravami ciest a chodníkov. Stavebné práce bude mať na starosti košická spoločnosť Eurovia a.s., ktorá spomedzi dvoch záujemcov uspela vo verejnej súťaži s najnižšou cenou 3 140 515 eur.

Rámcová dohoda na zákazku „Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.“ sa uzatvorila na 12 mesiacov. Víťazná spoločnosť by väčšinu stavebných prác financovaných z rozpočtu mesta chcela stihnúť ešte v tomto roku s pokračovaním na budúcu jar. 

Pôvodný zhotoviteľ uskutočnil len štvrtinu prác

V doterajšom priebehu tohto roka sa v Košiciach mohli vykonávať len opravy tých miestnych komunikácií, ktoré boli v havarijnom stave. Bežné súvislé opravy nebolo možné realizovať, keďže začiatkom roka oznámila spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, že pri súčasných cenách nie je schopná pokračovať v zákazke „Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií v Košiciach“ za pôvodne vysúťažené ceny. 

Spoločnosť stihla počas trvania dvojročnej rámcovej zmluvy z júla 2021 uskutočniť zhruba len štvrtinu z dohodnutého objemu objednaných prác, ktoré mali pôvodne byť v sume takmer 8,94 milióna eur. Po ukončení zmluvy v apríli tohto roka mesto vo verejnej súťaži hľadalo nového dodávateľa, ktorý mal namiesto pôvodného zhotoviteľa pokračovať so súvislými opravami ciest a chodníkov.

Zmluvu s víťaznou spoločnosťou podpísal košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) začiatkom augusta. Ako zdôraznil, dlhodobou prioritou mesta je zlepšovanie kvality ciest a chodníkov, ktoré trápi obrovský modernizačný dlh a sú často v nevyhovujúcom stave. Zdôraznil, že mesto tento rok preinvestuje z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom dodávateľských úverov 10 miliónov eur do súvislých opráv, rekonštrukcií a opráv výtlkov. Celkovo pôjde o investície na vyše 60 uliciach v meste. Cieľom je skvalitniť dopravnú infraštruktúru v týchto lokalitách a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.

V auguste pribudne nový asfalt na takmer tri kilometre chodníkov

Mesto zadalo zoznam prác víťaznej spoločnosti na základe vlastného Plánu opráv ciest, chodníkov a mostov, podnetov od mestských častí a občanov mesta. Na súvislé opravy chodníkov sa môžu tešiť obyvatelia viacerých mestských častí. Najbližší mesiac pribudne nový asfaltový koberec na takmer troch kilometroch chodníkov. Najrozsiahlejšie stavebné úpravy sa uskutočnia na Laboreckej, Žižkovej, Odborárskej, Berlínskej, Dvorkinovej a ďalších 10 uliciach v meste.

Okrem toho sa budú postupne vykonávať aj opravy schodísk, výtlkov a prepadov vrátane napr. aj schodiska na Fábryho ulici. Obyvatelia sa dočkajú aj opráv prepadnutých alebo ďalších chodníkov v neuspokojivom stave na Alvinczyho, Užhorodskej, Muránskej, Československej armády a na ďalšom poltucte ulíc.

V pláne na najbližšie týždne sú aj opravy výtlkov na 22 miestnych komunikáciách v meste ako aj výškové úpravy a doplnenie chýbajúcich mreží pri opravách odvodňovacích žľabov a kanálov na ďalších 10 miestach v Košiciach. 

Okrem naplánovaných prác bude Eurovia pokračovať aj so súvislými opravami ciest a chodníkov na zhruba 200-metrovom úseku na uliciach Slobody a Ružínska, kde je potrebné dokončiť ešte poslednú časť rekonštrukcie týchto ulíc a doplniť aj niektoré prepojenia. Takisto opraví aj viacero nedostatkov, ktoré zostali po pôvodnom zhotoviteľovi na pravej strana chodníku od hotela Strojár po hotel Rocca na Južnej triede v dĺžke zhruba 800 metrov. Ďalšia etapa rekonštrukcie chodníka od Ryby po Most VSS v oboch smeroch je naplánovaná už v najbližších týždňoch, v súčasnosti sa finalizuje proces verejného obstarávania na jeho zhotoviteľa. 

Z piatich dôležitých tepien sú už zrekonštruované tri

Spoločnosť Eurovia od polovice mája vykonáva v meste aj práce na súvislej oprave piatich dôležitých dopravných tepien za 4,56 milióna eur v celkovej dĺžke 5,5 km. Motoristi zatiaľ môžu využívať tri z nich a to kompletne zrekonštruovanú Čermeľskú cestu od štadióna Lokomotívy až po odbočku na Leteckú ulicu, Lomonosovu a Jaltskú ulicu.

Do konca augusta by k nim mala pribudnúť aj zrekonštruovaná Pražská ulica a v druhej polovici septembra by malo byť hotovo aj na Triede KVP. Tieto stavebné úpravy financuje mesto z dodávateľského úveru. So splácaním sa začne v januári 2023, posledná úhrada tohto úveru je naplánovaná na záver roka 2032.

(DT)

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články