Cena za práce na krematóriu zrejme stúpne, zistili aj poškodenie stien

Rekonštrukcia poškodenej 41-ročnej strechy Krematória ide podľa plánu

Cena za práce na košickom krematóriu s najväčšou pravdepodobnosťou stúpne. Potvrdil to hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák s tým, že počas opravy strechy zistili aj poruchy na obvodových stenách veľkej obradnej miestnosti. Predpokladá, že smútočné obrady by sa v budove krematória mohli opäť vykonávať v druhej polovici júla.


        Na základe odporúčaní statika podpísali so zhotoviteľom dodatok o vykonaní prác naviac. Po dvoch dodatkoch k zmluve o dielo, ktoré sú zverejnené na webovej stránke SMsZ, sa cena zvýšila z 1,64 milióna eur s DPH na viac ako dva milióny eur s DPH. „Konečná suma nákladov na rekonštrukciu bude známa až po oficiálnom ukončení všetkých zmluvných prác,“ uviedol Sasák.
        S rekonštrukciou havarijného stavu strechy krematória začali vlani v polovici októbra po tom, ako sa v apríli v exteriéri pri jeho hlavnom vchode prepadol kus výstuže strechy. V dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie.
        Uvedené poruchy na stenách zistili počas demontáže strešnej konštrukcie. „Statik aj projektant skonštatovali, že nebol dodržaný navrhovaný technologický postup pri budovaní ostenia, čo v spojení s priesakmi strechy viedlo k rovnakým poruchám, aké viedli k pádu časti strešného podhľadu z pórobetónových panelov. Statický posudok nariadil demontáž obvodových stien veľkej obradnej miestnosti a vybudovanie celej konštrukcie nanovo,“ dodal Sasák.
        Rekonštrukčné práce už pôvodne zahŕňali aj výmenu elektroinštalácie vrátane úsporných svietidiel, rekonštrukciu zdravotechnických inštalácií či vzduchotechnických zariadení, ako i zateplenie obalového plášťa vybraných časti objektu, výmenu obkladov a zasklených stien. „Oprava pokračuje podľa platného harmonogramu prác, takmer úplne ukončené sú práce na prestrešení nad malou sálou, žiaroviskom a kancelárskymi priestormi. Ukončená je väčšina prác na vzduchotechnike a obnove elektrických rozvodov,“ spresnil s tým, že v týchto dňoch sa stavebný ruch sústreďuje na priestor nad hlavnou sálou, kde začali s demontážou stropných a stenových pórobetónových panelov.
        Budova krematória podľa SMsZ slúžila od svojho odovzdania do užívania v roku 1981 prakticky bez výraznejšej investície a stavebných zásahov. Aktuálny zmluvný termín odovzdania stavby je 30. jún.

Zdroj: TASR

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články