Aj vy môžete vytvoriť lepšie Košice

Mesto hľadá pozemky na multifunkčnú halu

Košice 2.0 hľadá Košičanky, Košičanov aj milovníčky a milovníkov Košíc, ktorí chcú naše mesto aktívne tvoriť a prispieť k jeho lepšej verzii. Stačí, ak vyplníte krátky dotazník a následne budete zaradení do databázy. Osloviť vás môžu na testovanie riešení, dotazníkové zisťovanie či hĺbkové rozhovory pre skvalitnenie života v meste.

Cieľom výzvy „Tvorte s nami Košice 2.0“ je skvalitniť život v meste, využívanie verejného priestoru a služieb, ktoré mesto ponúka. Výskumný tím pritom chce využiť skúsenosti ľudí, ktorí v Košiciach žijú, pracujú, študujú alebo ho jednoducho navštevujú.

Zapojiť sa môžete tak, že vyplníte krátky dotazník, na základe ktorého budete zaradený do databázy kontaktov. Dotazník skúma, či ste boli za uplynulý rok v kontakte s mestom, v akej oblasti či aký druh dopravného prostriedku využívate v meste.

Na základe dotazníka vás oslovia na spoluprácu pri rôznych aktivitách. Môže ísť o hĺbkový rozhovor s cieľom spoznať vnímanie a skutočné potreby obyvateľov, testovanie rôznych riešení, participatívne aktivity napríklad pri tvorbe verejného priestoru, workshopy a na rôzne prieskumy.

Dotazník nájdete na tejto stránke a viac informácií aj o výzve: https://kosice2.sk/vyzva/otvorena-vyzva-tvorte-s-nami-kosice-2-0/

(CŠ)

Foto (ilustr.): Mesto Košice

Odporúčame

TOP články