Zodpovedné kŕmenie mačiek je v meste povolené

Zodpovedné kŕmenie mačiek je v meste povolené

Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom (13. 6.) rokovaní odobrilo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o čistote a o verejnom poriadku.

Z pôvodného textu vypustili časť, podľa ktorej za znečistenie verejného priestranstva bolo považované aj ponechanie krmiva pre zvieratá, vrátane túlavých mačiek, na verejnom priestranstve v intraviláne mesta, netýkalo sa však krmiva pre vtáky.

Po novom je povolené zodpovedné kŕmenie, po ktorom bude verejné priestranstvo náležite očistené. Ak však pri kŕmení zvierat na verejnom priestranstve dôjde k jeho znečisteniu, toto konanie je postihnuteľné.

Zdroj: VH

Foto (ilustr.): Pixabay

Odporúčame

TOP články