Výzva Inovuj Ty! podporí projekty na skvalitnenie verejného priestoru

Košické leto 2022 odštartuje módnou a hudobnou šou

Máte v hlave projekt, ktorý pomôže skvalitniť verejný priestor a rozvíjať komunity? Zapojte sa do výzvy, ktorú už tretí krát vyhlásila nezisková organizácia Creative Industry Košice v rámci projektu Košice 2.0. Jednotlivé projekty môžu získať sumu až 5000 eur.

Výzva je určená pre aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a podporu občianskej participácie.

Cieľom grantového programu je skvalitňovať kultúru a vizuálnu kvalitu verejného priestoru a zároveň posilňovať odolnosť a angažovanosť komunít v rozvoji mesta.

Do výzvy sa môžu zapojiť fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond.

Výzva je zameraný na rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálnu kvalitu, aktivity/riešenia pre budovanie a prepájanie komunít v meste. Podporu môžu získať aj projekty, ktoré podporujú umenie alebo občiansku angažovanosť vo verejnom priestore, či projekty, ktoré prinášajú originálne riešenia v oblasti bezpečnosti, taktiež projekty zameriavajúce sa na zelenú infraštruktúru mesta.

Prihlásiť sa môžete do 14. 10. 2022 prostredníctvom elektronického formulára: https://cike.egrant.sk

Celé znenie výzvy nájdete na tomto odkaze: https://kosice2.sk/…/otvorena-vyzva-grantoveho…/

(CŠ)

Foto (ilustr.)

Odporúčame

TOP články