Vyšné Opátske: Treba zmeniť financovanie mestských častí

Vyšné Opátske: Treba zmeniť financovanie mestských častí


Vyšné Opátske patrí počtom obyvateľov medzi najmenšie mestské časti Košíc. Bývalá obec s bohatou históriou sa stali súčasťou mesta na základe Zákona o meste Košice z roku 1990. Na otázky odpovedal starosta MČ Vyšné Opátske Viktor Mikluš.


Čím je mestská časť, na čele ktorej stojíte, výnimočná?

Vyšné Opátske je zaujímavé a tak trochu kuriózne svojím názvom. Na Slovensku totiž neexistuje ani Opátske, ani Nižné Opátske… Poloha našej mestskej časti, na rozdiel od niektorých iných, poskytuje jej obyvateľom veľa zelene, preteká ňou rieka Hornád, v južnej časti máme Vranie jazero, vo východnej časti lúky aj kúsok lesa. V našej mestskej časti je jedna z najväčších záhradkárskych lokalít v Košiciach. To sú pozitíva. Na druhej strane pozdĺž Vyšného Opátskeho je postavená asi najdlhšia protihluková stena v meste, ktorá nás oddeľuje od rýchlostnej cesty. Hoci závisť je jedným z fenoménov dnešnej doby, šírku miestnych komunikácií nám nikto nezávidí, lebo väčšina ciest je veľmi úzka. Ani zosuvy pôdy nám nikto nezávidí. A predsa sa nám tu žije veľmi dobre. Takto to cítim ja i väčšina našich obyvateľov.

Čo považujete za najdôležitejší výsledok vašej doterajšej práce?

Naštartovali sme proces opravy prepadávajúceho sa úseku komunikácie Včelárska paseka, ktorému domáci hovoria Kačmársky kopec. Po niekoľkých rokoch fotografovania zväčšujúcich sa trhlín v telese cesty sa nám v spolupráci s mestom Košice a s finančnou podporou štátu podarilo dielo zrealizovať. Ukončili sme výmenu svietidiel v mestskej časti za LED osvetlenie, okrem obytnej zóny Panoráma, kde tiež budeme musieť vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energií vymeniť energeticky náročné svietidlá, aby sme vedeli regulovať intenzitu osvetlenia počas noci. Výmenu svietidiel sme financovali z nášho rozpočtu, bez pôžičky či koncesnej zmluvy.

Ktoré z vašich vízií či predvolebných predsavzatí sa nepodarilo realizovať a prečo?

Máme rozpracovaný projekt rekonštrukcie spoločenského domu, bývalej obecnej školy, ktorá fungovala v minulosti ako jednotriedka. Je to dlhý príbeh. V minulom volebnom období sme našetrili financie na jej dokončenie, no v ostatných štyroch rokoch sme sa neposunuli dopredu. Počas môjho pôsobenia na pozícii starostu poslanecký zbor neprejavil snahu stavbu dokončiť. Pokračovaniu tohto projektu nepomohlo ani prudké zvýšenie cien stavebného materiálu.

Čo by ste chceli ešte stihnúť do konca volebného obdobia?

Po oprave cesty, chodníkov a západnej strany oplotenia miestneho cintorína pripravujeme projekčne jeho ďalšiu etapu. Pokiaľ sa náš poslanecký zbor dohodne na trase a druhu materiálu, z ktorého by mal byť zhotovený, je reálna šanca dokončiť to ešte tohto roku, pretože financie na tento projekt máme pripravené. Do konca roka chceme opraviť povrch štyroch komunikácií, ale iba v poškodených úsekoch. Chceme tiež revitalizovať okolie výjazdu z mestskej časti k rieke Hornád – dosypať vhodnú zeminu na výsev trávnika, osadiť niekoľko lavičiek a stojanov na bicykle.

Čo považujete za najväčší problém mestskej časti? Ako ste ho riešili, alebo kto a ako by ho mal riešiť?

Najväčším problémom je doprava, konkrétne výjazd z cesty 3410 od Zdoby na Sečovskú cestu a v tej istej križovatke vjazd z Herlianskej na tú istú komunikáciu. Verím, že pri ďalšej etape výstavby obytnej zóny Panoráma už bude zabezpečený aj tento dopravný uzol svetelnou signalizáciou. Vhodnejším riešením by bola výstavba kruhového objazdu, ale tá by sa mohla opäť zdržať niekoľko rokov vzhľadom na problematické majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

Všetky naše požiadavky na magistrát sa týkajú vecí, ktoré sú v správe mesta, nie mestskej časti. Tam nájdeme stále prienik. Mestské časti tvoria mesto Košice, problémy, ktoré má mesto, majú aj mestské časti a platí to aj opačne. Je jasné, že každý z nás, starostov, a pravdepodobne aj pán primátor, by vedel využiť aj väčší finančný balík na rozpočtový rok. No peňazí je stále nedostatok. Privítal by som, keby mestským častiam v budúcnosti boli zo strany mesta prideľované účelové finančné prostriedky na opravy ciest a chodníkov.


(MJ)

Foto: Archív VO

Odporúčame

TOP články