Voda v košickom jazere je vhodná na kúpanie

Voda v košickom jazere je vhodná na kúpanie

Uplynulý týždeň odobrali zamestnanci košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vzorky vody na kúpanie z troch miest košického Jazera v mestskej časti Nad jazerom, ktoré najčastejšie využíva verejnosť. Laboratórnymi skúškami analyzovali biologické ukazovatele kvality vody a jej vhodnosť na kúpanie.

V jednotlivých vzorkách vody boli stanovené hodnoty cyanobaktérií a chlorofylu A nasledovne: Na odbernom mieste „Pláž“ zaznamenali 49 120 buniek cyanobaktérií na mililiter (ml) vody a 19,5 mikrogramu (μg) chlorofylu A v litri vody. Na odbernom mieste medzi ostrovom a polostrovom zaznamenali 41 000 buniek/ml, resp. 19,2 μg/l chlorofylu A a pri vodnolyžiarskom vleku 45 000 buniek/ml a 21,6 μg/l koncentráciu chlorofylu A.

Ani v jednej vzorke neboli prekročené hraničné hodnoty

Hoci ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo v zmysle pokynov pre kúpaciu sezónu na rok 2023 stanovených hlavným hygienikom Slovenskej republiky zistené prekročenie hraničných hodnôt cyanobaktérií, šéfka košického RÚVZ Zuzana Dietzová odporúča, aby niektoré skupiny obyvateľov dôkladne zvážili kúpanie v jazere.

„Aj napriek tomu, že na košickom jazere neboli prekročené hraničné hodnoty cyanobaktérií a chlorofylu stanovené platnou legislatívou, pre citlivú časť populácie ako sú pre deti, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom sa neodporúča kúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml a laboratórna hodnota chlorofylu A v rozmedzí 10 až 50 μg/l. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú,“ uviedla Zuzana Dietzová.

Zdroj: mesto Košice

Foto: VH

Odporúčame

TOP články