Vladimír Padyšák zostáva šéfom DPMK, rozhodol jeden hlas zastupiteľstva

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) dal hneď po skončení utorkového rokovania mestského zastupiteľstva pokyn na finančný transfer pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vo výške 2,243 milióna eur. Peniaze išli na úhradu straty za rok 2021, ktorú si DPMK uplatňoval ako svoju pohľadávku voči mestu Košice.

V schválenom rozpočte na rok 2022 bolo na úhradu straty za predchádzajúce roky pôvodne schválených 1,2 milióna eur. Rozdiel oproti skutočne vykázanej strate predstavoval spomínaných 2,243 milióna eur, ktorý DPMK žiadal dofinancovať a rozhodnutím primátora ich aj dostal. K polovici novembra vyčerpal DPMK z bežných výdavkov rozpočtu 25,13 milióna eur, čo je celá suma, ktorú mal na tieto účely pôvodne schválené na tento rok (23,3 milióna eur v pôvodnom rozpočte + strata 1,2 milióna eur + 633 000 po schválenej úprave rozpočtu v septembri).

DPMK požaduje ďalšie milióny na dofinancovanie

Vedenie DPMK v priebehu roka žiadalo navýšiť výdavkovú časť rozpočtu mesta o ďalšie finančné zdroje. V polovici septembra v liste požiadali mesto o dofinancovanie vo výške 6,42 milióna eur. V polovici novembra už vyčíslili potrebu dodatočných financií na 7,72 milióna eur. Boli v nich započítané výdavky na naftu a CNG vo výške 1,48 milióna eur, na elektrickú energiu v sume 600 000 eur, na splátky úverov a úroky malo ísť 970 000 eur a na ostatné výdavky ako napr. materiál, rôzne služby, mzdy a odvody ďalších 4,67 milióna eur.  Ak by tieto financie nedostali, resp. by im boli krátené, bola by podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Padyšáka ohrozená činnosť DPMK a chod MHD v meste. 

Primátor mesta predložil do zastupiteľstva bod, v ktorom navrhoval zvýšiť finančné zdroje pre DPMK o 4,94 milióna eur. Poslanci po dlhej diskusii a sérií hlasovaní schválili návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na tento rok. Dopravný podnik po rozhodnutí poslancov dostane z tejto sumy 4,446 milióna eur, zvyšných takmer pol milióna eur má ísť do 22 mestských častí.

Generálny riaditeľ tesne ustál pokus o svoje odvolanie

Zastupiteľstvo nepodporilo primátorov návrh na Padyšákovo odvolanie z postu generálneho riaditeľa. Pri hlasovaní v tejto časti uznesenia nebolo uznášaniaschopné. Hlasovalo 20 zo 41 poslancov, čo je o jedného menej, než je minimum. S odvolaním generálneho riaditeľa súhlasilo 14 poslancov a ďalší šiesti sa zdržali. Zvyšných 21 poslancov v tomto bode nehlasovalo.

Primátor zdôvodnil zmenu vo vedení podniku tým, že DPMK dlhodobo nefunguje a má finančné problémy, ktoré sa musia riešiť. Zdôraznil, že finančné nároky DPMK vzrástli od roku 2018 z vtedajších 18 miliónov eur na aktuálnych vyše 31 miliónov eur, pričom požiadavka na budúci rok dosahuje až 36 miliónov eur.

Podľa predloženého návrhu mal Padyšáka nahradiť dlhoročný zamestnanec DPMK Ondrej Turis. Ten sa však počas diskusie k tomuto bodu vzdal kandidatúry. Ešte pred hlasovaním o odvolaní generálneho riaditeľa informoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop, že odstupuje z funkcie predsedu Predstavenstva DPMK.

„Neviem sa identifikovať so stratégiou a politikou DPMK, ktorou sa uberá, a do ktorej je dlhodobo tlačený. Musím plniť zadania mestského zastupiteľstva, ale nedá sa to. Nedá sa pracovať s obmedzeniami, aké máme, a vytvoriť moderný dopravný podnik. DPMK potrebuje okamžitú zmenu, bohužiaľ, nie som schopný ju presadiť, preto sa s okamžitou platnou vzdávam funkcie predsedu predstavenstva. Je na vás, aby ste uspôsobili riadenie podniku tak, ako si to predstavujete,“ vysvetlil svoje rozhodnutie.

Primátor: Poslanci prevzali zodpovednosť za celý chod DPMK 

Keďže z postu člena predstavenstva DPMK abdikoval aj Jozef Oberuč, na návrh Vladimíra Saxu (Košický klub) zvolili poslanci na jeho miesto riaditeľa dopravy DPMK Romana Danka. Okrem neho zostal v predstavenstve ešte aj Vladimír Padyšák.

„Poslanci sa dnes rozhodli podržať vo funkcii generálneho riaditeľa DPMK Vladimíra Padyšáka, čím prevzali zodpovednosť za ďalší chod DPMK do svojich rúk. Avšak aj vzhľadom na súčasný nepriaznivý finančný stav DPMK, dal som pokyn na to, aby im z rozpočtu mesta bola uhradená strata za rok 2021 vo výške 2,243 milióna eur. Záleží nám na kvalitnom fungovaní DPMK a nechceme ohroziť komfort cestujúcich, ktorí by na to mohli doplatiť. Staronovému vedeniu DPMK želám veľa úspechov a verím, že spolu s poslancami, ktorí si vybrali tento manažment a stali sa tak zodpovední za DPMK, dokážu nájsť ďalšie milióny eur, ktoré sú potrebné na ďalšie dofinancovanie jeho strát,“ uviedol primátor.

Generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák (v strede).

BPMK preberie od nového roka Peter Miklovič

Mestskí poslanci v utorok jednomyseľne schválili zmeny vo vedení Bytového podniku mesta Košice (BPMK). Doterajšieho konateľa Petra Vrábela, ktorý sa vzdal funkcie, nahradí od 1. januára 2023 vo funkcii Peter Miklovič, ktorý je v súčasnosti konateľom mestskej spoločnosti Prešov Real. Do konca tohto roka dočasne povedie BPMK Július Lányi, ktorý je povereným vedúcim referátu riadenia mestských podnikov magistrátu mesta Košice.

Poslanci takisto zaviazali konateľ BPMK a generálny riaditeľ DPMK, aby im každých 6 mesiacov predložili informatívnu správu o činnosti konateľa a riaditeľa spoločnosti na rokovanie samosprávnych orgánov mesta. Zároveň generálny riaditeľ DPMK má do 6 mesiacov pripraviť a predložil mestu návrh zmeny stanov spoločnosti. Mestské zastupiteľstvo na návrh poslanca Saxu uznesením zaviazalo primátora mesta, aby do decembrového rokovania MZ predložil návrh na vykrytie ďalších chýbajúcich finančných zdrojov pre DPMK.

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články