V zrekonštruovanej Dolnej bráne otvorili novú expozíciu mestského opevnenia v Košiciach

V zrekonštruovanej Dolnej bráne otvorili novú expozíciu mestského opevnenia v Košiciach

V priestoroch archeologického múzea Dolná brána v podzemí Hlavnej ulice bola dnes otvorená nová expozícia mestského opevnenia v Košiciach. Interaktívnu expozíciu, ktorá v sebe zahŕňa viaceré moderné multimediálne prezentácie, infokiosky, špeciálne efekty, 3D archeomodely a interaktívne prvky, sa podarilo zrealizovať aj vďaka finančnej podpore vo výške 180 000 eur od maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu v rámci projektu Živá história.

Mesto Košice zároveň za vyše 200 000 eur uskutočnilo aj viaceré stavebno-technické úpravy. Vynovené priestory a expozíciu dnes verejnosti prostredníctvom priameho prenosu na FB mesta Košice a hosťom priamo na mieste predstavil formou komentovanej prehliadky známy košický sprievodca Milan Kolcun. 

Primátor vyzdvihol spojenie histórie s modernými technológiami

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vyzdvihol, že vďaka spolupráci medzi mestom, Košickým samosprávnym krajom, Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia, Krajským pamiatkovým úradom, maďarskou vládou, ich generálneho konzulátu v Košiciach a partnerským mestom Abaújszantó mohli vzniknúť vynovené priestory, ktoré budú lákadlom nielen pre turistov z oboch krajín, ale aj pre žiakov košických škôl, ktorí sa budú môcť atraktívnou formou zoznámiť s históriou nášho mesta. 

„Dolná brána je priestor, ktorý Košičania dlhodobo poznajú ako stretávací bod. Pevne verím, že sa stane aj kultúrnym centrom, ktoré bude predstavovať unikátnu históriu Košíc moderným a lákavým spôsobom. Naše opevnenie je historickým príbehom spolupráce Slovákov, Maďarov a Nemcov. Prepája v sebe tie najvýznamnejšie panovnícke dynastie a postavy uhorskej histórie. Sme na ňu hrdí a chceme, aby sa o nej mohlo dozvedieť čo najviac návštevníkov, ktorý sa tam potom budú radi vracať,“ uviedol.  

V rámci stavebných prác došlo k rekonštrukcii jestvujúcich konštrukcií ako napr. stabilizácia a sanácia kamenného muriva, oprava a domurovanie klenby, sanácia betónových konštrukcií, sanácia kovových konštrukcií (zábradlie schodov, vstupná mreža, mreža pri únikovom východe, nosná konštrukcia a zábradlie lávky, kovová brána), sanácia drevených konštrukcií. Doplnili sa nové konštrukcie o kovové zábradlia alebo vitríny na prezentáciu archeologických nálezov.

Chystá sa aj rekonštrukcia nosnej železobetónovej dosky za 2 milióny eur

Prišlo aj k výmene elektroinštalácie, svietidiel, osvetlenia vitrín a exponátov. Pribudla aj šikmá a dopravná plošina, aby múzeum mohli navštíviť aj ľudia na vozíku. V pláne je aj komplexná rekonštrukcia nosnej železobetónovej dosky v priestore od Dolnej brány až po križovatku Hlavná – Rooseveltova, ktorá má vážne narušenú statiku a kvôli tomu do týchto priestorov zateká. Odhadované náklady tejto rekonštrukcie majú byť okolo 2 miliónov eur. 

Prevádzkovateľom múzea na Dolnej bráne majú byť Košické kultúrne centrá K13, čo je aj jedným z bodov tohtotýždňového rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Verejnosť bude mať možnosť navštíviť vynovené priestory od 1. mája. Podľa viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý) už autori inštalácií na Dolnej bráne majú ďalšie nápady, ktoré by jej priestory mohli obohatiť o ďalšie pripomenutie historických udalostí, ktoré sa v Košiciach udiali. 

Ako po prehliadke novej expozície skonštatoval námestník štátneho tajomníka pre hospodársky rozvoj maďarského ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Péter Kiss-Parciu, financie, ktoré na tento účel poskytla aj ich vláda, boli veľmi dobre využité.

„Chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podieľali. Teší ma, že vďaka tomuto projektu sa budú môcť turisti dozvedieť sa o našom spoločnom kultúrnom dedičstve. Verím, že aj v budúcnosti budeme môcť spolupracovať na ďalších spoločných projektoch, ktoré budú rozvíjať kultúrne dedičstvo na oboch stranách našej hranice.“ 

Čo nové uvidíme a čo sa ešte chystá na Dolnej bráne?

Cieľom bolo vytvorenie nového vizuálneho štýlu archeologickej expozície, ktorá sa modernou a kontaktnou formou snaží priblížiť dejiny mesta Košice jeho obyvateľom a návštevníkom. Bude v nej možné nájsť informácie o stavebno-historickom vývoji, jeho výskumu a budovaní podzemného múzea. Pozostáva z týchto častí: 

  • opevnenie Košíc – ktoré bolo budované postupne od konca 13. storočia po poslednú tretinu 18. storočia.
  • vodný režim a kanalizácia v Dolnej bráne – objekty kanalizácie, objekty na usmernenie toku vody, zásobovanie vodou…
  • história mesta a jeho význam a postavenie medzi súdobými mestami Uhorska – prezentácia dôležitých míľnikov – politické, ale aj správne a hospodárske (obchodné cesty, privilégiá, rast počtu obyvateľstva, progres v 14., 15. storočí…).
  • vojenstvo – vývoj zbraní a tomu zodpovedajúci vývoj fortifikačných stavieb

AUDIOVIZUÁLNE ZARIADENIA:

▪ HMOTOVÉ 3D MODELY – 4 haptické modely znázornia základné vývojové fázy Dolnej brány od najstaršej po najnovšiu. Piaty model s videomapingom zobrazí najväčší rozsah opevnenia Košíc. Súčasťou bude dotykový panel, ktorým si bude môcť návštevník vybrať jednotlivé fázy opevnenia.

▪ PREMIETANIE – premietanie v jednotlivých priestoroch priblíži históriu mesta Košice a príbeh Dolnej brány.  Bude časovo alebo vecne súvisieť s exponátmi a priestormi prezentovanými v danom priestore.

▪ 2 INFOKIOSKY s dotykovou obrazovkou pre vysvetlenie dodatočných a doplňujúcich informácií.

▪ POHĽADY DO STRIEĽNÍ – pri pohľade do strieľne sa na obrazovke umiestnenej za strieľňou zobrazí extravilán mesta v minulosti. Predstaví pohľady, ktoré v predchádzajúcich storočiach mohli Košičania vidieť. 

▪ HOLOGRAM – trojrozmerné holografické zobrazenie najzložitejšej podoby Dolnej brány.

▪ ZVUKOVÉ EFEKTY – dobové a ambientné zvuky vytvoria audio kulisu napomáhajúcu pochopeniu účelu a funkcie objektov

EXPONÁTY:

Tým hlavným sú historické murivá odkryté pri archeologickom výskume – tvoria súčasť samotného objektu múzea. Priestory dolnej brány dostali aj nový informačný systém vo forme nových nápisoch na stropoch a stenách, navigačných prvkov, ktoré nahradia staré zožltnuté informačné tabule.

Mesto bude ďalej hľadať zdroje na doplnenie expozície, a to o repliky – časť archeologických nálezov predstavujú kovové prvky, ktoré nie je možné vystaviť v origináli kvôli zvýšenej vlhkosti v priestoroch múzea. Je potrebné zhotoviť ich presné repliky z materiálu, ktorý nepodlieha korózii. Jedná sa spolu o 13 predmetov (meč, nôž s rapom, tesák, nôž, strelka poškodená, sekera celá, skoba celá a 4  delové gule).

Jana Poľová

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články