V lete začne výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov

Šport v Košiciach dostane nový impulz, vznikne Národné olympijské centrum plaveckých športov

Počas leta sa začne s výstavbou Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE), ktoré vznikne na mieste terajšej Mestskej krytej plávarne. Nový športový stánok sa stane dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní.

Ak všetko pôjde hladko, športová verejnosť v meste by si v NOCKE mohla zaplávať v prvej polovici roku 2025. Prestrešený vodnopólový bazén na kúpalisku Červení hviezda sa má neskôr prepojiť chodbou s dokončenou budovou NOCKE, čo medzi oboma areálmi umožní prechod tzv. suchou nohou.

V metropole východu sa tým výrazne zlepšia tréningové možnosti klubov plaveckých športov a zároveň sa skvalitnia podmienky a komfort pre rekreačných plavcov. Vybudujú sa aj nové priestory pre relax a oddych, čo by mohlo prilákať ďalších fanúšikov aktívneho pohybu.

Namiesto KSK podal pomocnú ruku Fond na podporu športu  

Najmodernejší plavecký komplex na Slovensku postaví vranovská spoločnosť Betpres, ktorá spomedzi troch záujemcov uspela vo verejnej súťaži s cenou 16,68 milióna eur bez DPH (mestský podnik TEHO je platiteľom DPH). V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva bolo podmienkou pre začatie výstavby NOCKE, aby naň mesto získalo aspoň 50 percent externých zdrojov, za ktoré ho potom TEHO postaví. 

Po tom, čo sa Košický samosprávny kraj (KSK) v uplynulých mesiacoch odmietol podieľať na financovaní NOCKE navrhovanou sumou 4 milióny eur, požiadal košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) o pomoc pri získaní požadovanej dotácie Fond na podporu športu, Slovenský olympijský a športový výbor, ministerstvo školstva a Slovenskú plaveckú federáciu.

Ich spoločná snaha bola úspešná, keď Fond na podporu športu na svojom piatkovom rokovaní jednomyseľne odobril štátny príspevok na výstavbu NOCKE vo výške 8,34 milióna eur. Definitívne rozhodnutie o poskytnutí týchto finančných zdrojov prijme v júli vláda SR, ktorá podľa zákona rozhoduje o všetkých dotáciách nad 5 miliónov eur. 

Primátor hovorí o veľkom dni a ďakuje všetkým partnerom

„Je to veľký deň pre všetkých Košičanov, športovcov a rekreačných plavcov v našom meste. Oplatilo sa nám stovky hodín rokovať a bojovať o to, aby sa táto dôležitá investícia mohla uskutočniť. Veľká vďaka všetkým našim partnerom, že nám vyšli v ústrety a pomohli nám nájsť finančné zdroje na túto dôležitú investíciu.“

Košický primátor doplnil, že celý proces od prvotnej myšlienky po odsúhlasenie takéhoto finančného príspevku zo strany štátu trval vyše dva roky. Zdôraznil, že jeho úspešnému zavŕšeniu predchádzali hodiny rokovaní s predstaviteľmi vládnych orgánov, Slovenského športového a olympijského výboru a jeho športových federácií. Ústretovosť ich vedenia takisto výrazne napomohli kladnému rozhodnutiu Fondu na podporu športu a získania štatútu športovej infraštruktúry národného významu. 

„Košičania si po dlhých rokoch čakania zaslúžia mať kvalitné plavecké centrum špičkových parametrov, za ktorým nebudú musieť cestovať do iných miest alebo zahraničia. Keďže NOCKE budú spĺňať aj požiadavky medzinárodnej plaveckej federácie FINA, teším sa aj viaceré atraktívne podujatia, ktoré okrem kvalitných športových výkonov prinesú do nášho mesta tisíce, verím, že spokojných návštevníkov,“ uviedol primátor.

Predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan vyjadril potešenie nad tým, že v Košiciach môže vyrasť prvý 50-metrový bazén s 10 dráhami na Slovensku. 

„Som veľmi rád, že v deň zatvorenia Mestskej krytej plavárne v Košiciach správna rada Fondu na podporu športu jednohlasne rozhodla o podpore projektu dôležitého nielen pre plavecké športy, ale pre celé východné Slovensko,“ povedal s tým, že žiadosť o predloženie materiálu na vládu odišla od nich v piatok na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Plánovaný moderný a energeticky úsporný športový komplex vznikne spojením Mestskej krytej plavárne a obľúbeného kúpaliska Červená hviezda. Mestskú krytú plaváreň má v správe od roku 2021 mestský podnik Tepelné hospodárstvo. Práve táto spoločnosť, ktorá okrem toho prevádzkuje aj ako aj kúpaliská Rumanova a Červená hviezda, bude aj hlavným investorom výstavby NOCKE.

Prevádzka Mestskej krytej plavárne skončila po 35 rokoch

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili ešte v uplynulom roku uznesenie, že TEHO môže na tento účel čerpať investičný úver, z ktorého bude  financovaná samotná výstavba a tiež aj nákup vybavenia pre NOCKE. Banky poskytli mestskému podniku úvery až do celkovej výšky 18 miliónov eur, ktorých splatnosť je naplánovaná na koniec roka 2045. 

Podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku TEHO Štefana Ferencza, ak by sa nezačalo s výstavbou NOCKE, v zmysle záverov stavebno-technického prieskumu by Mestská krytá plaváreň musela do troch rokov nedobrovoľne ukončiť svoju činnosť. Dôvodom sú nedostatočné investície počas uplynulých 35 rokov, ktoré sa prejavili na jej nevyhovujúcom technickom stave. Realizáciou projektu chce TEHO zároveň zvýšiť ekonomickú efektívnosť prevádzky a to hlavne znížením energetickej náročnosti prevádzky.

Počas prestavby dôjde k výmene pôvodného železobetónového bazénového telesa za nový nerezový bazén, ktorý bude spĺňať požiadavky (FINA). Bude v ňom až 10 plaveckých dráh, v menšom bazéne zostanú po úprave 3 plavecké dráhy. Oba bazény budú po novom oddelené pevnou stenou. Tým bude možné oddeliť tréningové priestory pre verejnosť a športové kluby. Zároveň v bazénovej hale dôjde k úprave tribúny, keď sa existujúce drevené lavice nahradia plastovými sedačkami s celkovou kapacitou 590 miest na sedenie.

Na prízemí za recepciou budú šatne pre verejnosť. Na poschodí vzniknú priestory pre športovcov a kluby. Celkovo pribudnú šatne pre 4 kluby s hygienickou časťou ako aj zázemie pre rozhodcov, média a klubovú činnosť. Do suterénu pod administratívnou časťou budú premiestnené priestory pre oddychové a relaxačné aktivity. V pláne je zriadenie moderných prevádzok fitnes, wellness a priestorov pre masáže so samostatným zázemím. Aj táto relaxačná časť NOCKE bude mať prepojenie na bazénovú časť, čím vznikne multifunkčný celok s prepojením všetkých športových relaxačných a oddychových funkcií.

Počas výstavby sa bude dať plávať v prestrešenom bazéne na „čéhačku“ a na školách

30. jún bol posledným dňom, keď bolo možné využiť oba bazény na Mestskej krytej plavárni. Počas letných prázdnin si budú môcť Košičania zaplávať v obľúbených letných kúpaliskách Rumanova a Červená hviezda. Počas výstavby NOCKE bude od septembra možné celoročne využívať prestrešený vodnopólový bazén na „čéhačku“, ale aj ďalšie bazény v budovách košických základných škôl (ZŠ).

Do modernizácie bazénov na ZŠ Trebišovská, ZŠ Tomášikova, ZŠ Družicová, ZŠ Ľ. Podjavorinskej a bývalej ZŠ Exnárova investovalo mesto Košice za uplynulé 2 roky takmer 140 000 eur. V novom školskom roku bude po modernizácii opätovne v prevádzke aj 25-metrový bazén na Strednej odbornej škole na Učňovskej ulici v Šaci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Zdroj: kosice.sk

Foto: vizualizácia TEHO

Odporúčame

TOP články