UVLF v Košiciach vďaka eurofondom zrekonštruovala už piatu budovu

UVLF v Košiciach vďaka eurofondom zrekonštruovala už piatu budovu

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zrekonštruovala vďaka eurofondom už piatu zo svojich budov. Cieľom projektu s nákladmi vo výške viac ako jeden milión eur bolo predovšetkým znížiť energetickú náročnosť sídla katedry výživy a chovu zvierat a modernizovať jej technické zariadenia. Univerzita by rada pokračovala v obnove aj ďalších svojich objektov, pre znižovanie štátnych dotácií sa však obáva, že plánované projekty nebude môcť realizovať.


      „Vďaka projektu sa budova po obnove z hľadiska primárnej energie zaradí do energetickej triedy A0 – budova s takmer nulovou potrebou energie. Prinesie to však aj skvalitnenie výučbového a pracovného prostredia pre študentov a zamestnancov UVLF a zníženie verejných výdavkov na energie,“ uviedla hovorkyna univerzity Zuzana Bobriková s tým, že takzvaný pavilón 12 je už piatou budovou v historickom areáli školy, na ktorej sa vďaka operačnému programu Kvalita životného prostredia podarilo dosiahnuť nízkouhlíkové hospodárstvo.
      „Pre univerzitu je to kľúčové riešenie, zvlášť v posledných rokoch, keď výrazne klesá rozpočet pre verejné vysoké školy a pritom rastú ceny energií a inflácia,“ vyjadril sa kvestor UVLF Róbert Schréter. V súvislosti s vekom a stavom budov zároveň pripomenul aj potrebu ich modernizácie zo spoločenského hľadiska. Podľa Bobrikovej preto škola aktuálne pracuje na obnove ďalších dvoch budov a v odbornom hodnotení má dva ďalšie projekty. „V súvislosti so znižovaním dotácie od štátu vnímame veľké riziko, že ich nebudeme vedieť realizovať. Tým, že dostaneme nižšiu dotáciu, zmenší sa nám balík vlastných peňazí, ktorými musíme vykryť výpadok dotácie namiesto toho, aby sme ich použili na spoluúčasť v projektoch zo štrukturálnych fondov,“ podotkol Schréter.
      Areál dnešnej univerzity začali budovať v roku 1903, keď tu uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo Kráľovskú polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných a mravne narušených mladistvých. „Po vzniku Československej republiky sa polepšovňa vo februári 1919 zmenila na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže,“ doplnila Bobriková s tým, že novozriadená Vysoká škola veterinárska tam začala pôsobiť v roku 1949.

Zdroj: TASR

Foto: UVLF

Odporúčame

TOP články