UVLF poskytne ukrajinským študentom mimoriadne štipendium a inú pomoc

UVLF poskytne ukrajinským študentom mimoriadne štipendium a inú pomoc

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach prijala niekoľko opatrení na podporu svojich ukrajinských študentov ohrozených vojnovým konfliktom. Tým, ktorým sa podarilo dostať na Slovensko, poskytne mimoriadne štipendium vo výške 200 eur a odpustí im poplatok za ubytovanie. Uchádzačom o štúdium v budúcom akademickom roku zároveň odpustí poplatok za prijímacie konanie a prípravný kurz.


      Čo sa týka ubytovania, poskytnú ho aj ich najbližším rodinným príslušníkom, ak o to požiadajú. V študentskom domove pre nich zabezpečia i dve teplé jedlá za deň a sprostredkujú pomoc psychológa. „Aktuálne je na Slovensku 17 z 32 ukrajinských študentov UVLF. Desať z nich je ubytovaných v študentskom domove. Okrem nich poskytla univerzita ubytovanie aj mame a súrodencom dvoch ukrajinských študentiek,“ uviedla hovorkyňa UVLF Zuzana Bobríková.
      Univerzita chystá aj možnosť pre verejnosť prispieť prostredníctvom sponzorského účtu na základné životné potreby študentov z Ukrajiny.
      Pripravená je pomôcť aj študentom ukrajinských veterinárskych univerzít a vysokých škôl s príbuznými študijnými programami. „V prípade záujmu im umožní absolvovať časť štúdia alebo klinickú prax na svojich pracoviskách v rámci medzinárodnej mobility,“ dodala Bobriková.
      UVLF na svojej webovej stránke centralizovala informácie týkajúce sa pomoci ukrajinským študentom a ich blízkym, ale aj pomoci pri presune spoločenských zvierat z Ukrajiny.

Zdroj: TASR

Foto: UVLF

Odporúčame

TOP články