Ukrajinci spolu s nórskym veľvyslancom ocenili humanitárnu pomoc z Košíc

Mesto Košice dopravilo na Ukrajinu humanitárnu pomoc za takmer 88 000 eur

Mesto Košice spolu so svojim partnerom – Slovenskou akadémiou vied (SAV) dopravilo v rámci cezhraničného projektu minulý mesiac do vojnou zmietanej Ukrajiny tri kamióny s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Charkova a Užhorodu. Trvanlivé potraviny vrátane veľmi žiadanej detskej výživy, hygienických potrieb, drogérie, oblečenia, zdravotnícke a pracovné pomôcky výrazne pomohli aj obyvateľom obliehaného ukrajinského Charkova. 

Ako uviedol oficiálny zástupca Oddelenia medzinárodnej spolupráce Charkovskeho mestského úradu na Slovensku Aleksandr Dvoekonko, ich obyvatelia sú vďační všetkým Slovákom a našej vláde za to ako ich krajine pomáha v tomto ťažkom období.

„Takisto chcem poďakovať Mestu Košice za humanitárnu pomoc, ktorú sme od vás dostali a bola pre nás veľmi dôležitá. Je to prvýkrát od vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny, čo sa naše mesto mohlo zúčastniť v procese cezhraničnej spolupráce. Nielen z pohľadu nášho mesta, ale aj celej východnej Ukrajiny je veľmi dôležité podporovať európsku integráciu. Vidím ako to inšpirovalo našich ľudí a verím, že spolu budeme súčasťou jednej veľkej európskej rodiny.“

Na humanitárnu pomoc bolo vyčlenených 88 000 eur

Mesto Košice ho ako vedúci partner projektu uskutočňuje v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, ukrajinskými mestami Užhorod a Charkov ako aj Nórskym výskumným centrom NORCE. Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP na roky 2014 – 2021 vo výške 85 percent z celkového rozpočtu projektu, na ktoré prispeli vlády Nórska, Lichtenštajnska a Islandu a Štátneho rozpočtu SR vo výške 15 percent. Celkové oprávnené náklady tohto projektu sú vo výške 458 504 eur. 

Realizácia projektu je v období od júla 2020 do konca apríla 2023. Z týchto financií bolo na humanitárnu pomoc a Ukrajinu za Mesto Košice vyčlenených zhruba 88 000 eur, ďalších 30 000 eur poskytol slovenský partner projektu SAV z rozpočtu projektu na rovnaký účel.

Veľvyslanec nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik si bol osobne pozrieť na situáciu na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. „Všetci vieme, aká vážna situácia je na Ukrajine. Robíme nielen všetko pre udržanie súčasných projektov, ale aj pre posilnenie našej spoluprácu s Ukrajinou. Som rád, že naše projekty pokračujú. Aj z toho, čo sme videli vo Vyšnom Nemeckom, je dôležité, aby sme aj naďalej podporovali všetky tieto aktivity. Cieľom je vybudovať Európu založenú na spoločných hodnotách.“

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) je rád, že sa aj vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine podarilo vďaka intenzívnej komunikácii so Správcom programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca presunúť 88 000 eur, ktoré boli pôvodne určené na iné účely, na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre naše partnerské mestá Užhorod a Charkov. Mesto Košice tým prispeli k zmiernili utrpenie ľudí v týchto častiach Ukrajiny. 

V Košiciach sa doposiaľ využilo 105 000 eur 

Peniaze zo spomínaného projektu v celkovej výške 105 000 eur sa v metropole východu doteraz využili napr. na zavedenie elektronického vyvolávacieho systému na magistráte. V pláne je jeho rozšírenie o ďalší kiosk a ďalšie zlepšenia poskytovaných služieb. Mesto Košice okrem zavedenia nového elektronického vyvolávacieho systému zriadi aj päť nových kancelárií prvého kontaktu v mestských častiach s cieľom čo najviac vyjsť v ústrety občanom, byť k nim bližšie a pomôcť im zjednodušiť kontakt s ich miestnou samosprávou. 

V minulom roku sa z projektu podporil vznik Ukrajinsko-Slovenského domu v Charkove a bola založená mimovládna organizácia, ktorej hlavným cieľom  je vzájomná podpora v oblasti kultúry, výmeny informácii, podnikanie a spolupráca pri správe vecí verejných.

Viceprimátor Marcela Gibóda (nezávislý) ocenil prínos „nórskych fondov“ pre zlepšenie života na Slovensku. Ako úspešné príklady v Košiciach spomenul projekty zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, Housing First alebo revitalizáciu výmenníkov, z ktorých podľa neho môžu čerpať inšpiráciu aj iné mestá na Slovensku. Vyzdvihol, že v rámci projektov sa každé zo zúčastnených miest snaží reagovať na výzvy dnešnej doby a prinášať čo najlepšie riešenia na zaistenie udržateľnosti. 

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články